gototopgototop
ورود به سایتخانه احادیث احادیث از چهارده معصوم«علیهم السلام» حضرت محمّد «صل الله علیه و آله و سلم» احادیث حضرت محمد (ص) - 2

احادیث حضرت محمد (ص) - 2

میانگین امتیار کاربران: / 121
ضعیفعالی 

رسول خدا (ص) : فقیر واقعی کسی است که از مالش چیزی برای آخرتش پیش نفرستاده و اگر چه ثروت و دارایش در دنیا از همه مردم بیشتر باشد و نیرومند واقعی کسی است که شیطان در دلش نشین زند و او را سخت خشمناک کند و خونش را بجوش آورد ولی او خدا را یاد کند و غضبش را فرو نشاند .                    روضه بحار جلد 1 صفحه 170

رسول خدا (ص): افسرده خاطر نسازد یکی از شما را اگر خواب و رویاء از او برداشته شود ، زیرا  دلی که دانش در آن رسوخ نموده باشد خواب و رویاء از آن برداشته می گردد . روضه بحار جلد 1 صفحه 174
 رسول خدا (ص) : نشست وبرخاست با چند طایفه دل را می میراند 1- خسیسان 2- با ثروتمندان 3- گفتگو با زنان 4- نشست با مردگان ، عرض شد چگونه می شود با مردگان نشست و صحبت کرد فرمود : منظورم از مرده کسی است که دلش از یاد آخرت مرده و فقط به فکر آباد نمودن دنیاست .           روضه بحار جلد 1 صفحه 174
  رسول خدا (ص) : شش چیز را برای من تعهد کنید تا من هم بهشت را برای شما تضمین نمایم 1- چون خواستید سخنی بگوئید دروغ نگوئید 2- هر گاه امانتی به شما سپرده شد یا به عنوان امین در جائی انتخاب شدید خیانت نکنید 3- هرگاه وعده ای دادید به آن عمل کنید 4- چشمهایتان را از نگاه های حرام و نگاه به نا محرم بپوشانید 5- دستهایتان را از خلاف کردن نگه دارید 6- آلت تناسلی خود را از حرام حفظ نمائید .                   روضه بحار جلد 1 صفحه 185
 رسول خدا (ص) : بدترین سخن کلام دروغ است 2- بدترین امور کارهای بدعت آمیز است ( یعنی اموری که مخالف فرمان خدا و رسول الله (ص) و ائمه اطهار (ع)  است ) 3- بدترین پشیمانی ها  پشیمانی پس از ورود به عالم آخرت در شب اول قبر است 4 - بدترین کاسبی ها کسب ربا و نزول است و بدترین خوردنی ها خوردن مال یتیم است به ستم و ظلم .            روضه بحار جلد 1 صفحه 192
 رسول اکرم (ص): بنده خدا باید از دنیایش برای آخرتش توشه برگیرد و از جوانیش برای پیری و از دوران سلامتی برای بیماریش و از زندگی اش برای مرگش ، سوگند به آن خدائی که جانم در دست اوست پس از دنیا خانه ای نیست مگر بهشت یا جهنم .                        روضه بحار جلد 1 صفحه 195
 رسول اکرم (ص) : هرکس لقمه ای غذا به مومنی بخوراند خداوند از میوه های بهشت به او بخوراند و هر کسی مومنی را آب دهد ، خداوند از شراب سربه مهر بهشتی به او نوشاند و هر کس مومنی را لباس پوشاند ، خداوند از ابریشم و استبرق بهشتی او را پوشاند .                     روضه بحار جلد 1 صفحه 143

  رسول خدا (ص): یا علی هفت چیز اگر در کسی باشد حقیقت ایمان را درک کرده و تمام درهای بهشت برویش باز می شود 1- کسی که وضویش را به صورت کامل بگیرد 2- نمازش را با رعایت تمام آداب و احکام نیکو به جا آورد 3- کسی که وجوهات و زکات مالش را بپردازد 4- خشم و غضب خود را نگهدارد 5- زبانش را از حرام حفظ نماید 6- برای گناهانی که انجام داده شبانه روز طلب استغفار و بخشش کند 7- خیر خواه اهل بیت من باشد .      روضه بحار جلد 1 صفحه 57

 رسول خدا (ص): مسلمان خوب کسی است که از هر سخنی که به کار آخرتش نیاید لب فرو بندد.                     امالی شیخ مفید صفحه 46

  رسول خدا (ص) : شخص دانا و فهمیده نسبت به مسائل و احکام دینی در میان مردم نادان همچون زنده ای است در میان مردگان و هر چیزی حتی ماهیان دریا و گزندگان و درندگان و چهار پایان برای دانشجوی علوم الهی طلب آمرزش می کنند ، پس دانش دینی را بجوئید که آن و سیله پیوند میان شما و خدای عزوجل است و همانا طلب دانش دینی بر هر مسلمانی واجب است . امالی شیخ مفید صفحه 41

 رسول خدا (ص): هیچ قطره ای نزد خداوند از دو قطره محبوبتر نیست 1- قطره خونی که در راه خوشنودی خدا ریخته شود 2- قطره اشکی که در تاریکی و دل شب از بیم معاصی که در محضر خدا انجام داده شده بر رخساری بغلتد .                اما لی شیخ مفید صفحه 22

  رسول اکرم (ص): چهار چیز از ذخائر نیکیها ست 1- پنهان داشتن حاجت و نیاز خود از مردم 2- پنهان داشتن اعمال خیر و عبادات و صدقات 3- پنهان داشتن بیماری از مردم 4- پنهان داشتن مصیبت ها و گرفتاریها .                       امالی شیخ مفید صفحه 20

  رسول خدا (ص): راستی که خدای تعالی به خاطر یک مومن صالح و شایسته از شیعیان ما بلا و گرفتاری را از صد خانه از همسایگانش دفع می نماید .  آثار الصادقین جلد 9 صفحه 162

 رسول خدا (ص): با هیچ عالمی نشست و برخاست مکنید ، مگر کسی که شما را از پنچ چیز به پنچ چیزدعوت نماید : 1- از شک و تردید نسبت به خدا و دستوراتش و دستورات رسول خدا (ص) و ائمه (ع) به یقین به این احکام 2- از ریاء و خود نمائی در عبادات به اخلاص 3- از رغبت و تمایل به لذات دنیا به دوستی خدا و رغبت به آخرت 4- از تکبر و خود بینی به تواضع و فروتنی 5- از مکر و حیله در کارها با مردم به خیر خواهی نمودن امور مردم. کلام نور جلد 1 صفحه 187

 رسول خدا (ص) : کسی که برای رفع نیاز و حاجت برادر مومن خود کوشش کند مانند کسی است که نه هزار سال خداوند را عبادت کرده در حالی که روزهایش را روزه بوده و شب ها را هم شب زنده داری می کرده است .                  بحارالانوار جلد 74 صفحه 315

 رسول خدا (ص): به یکی از اصحاب فرمودند : مبادا مهر و محبت و علاقه نسبت به زن و فرزند ، تو را وادارکند که به محیط گناه قدم گذاری و خودرا به خاطر ایشان به فعل حرام بیندازی . کلام نور جلد 1 صفحه 140

   حضرت محمد (ص) : از زیاد خندیدن بر حذر باشید ، زیرا خنده زیاد قلب را می میراند و نور صورت را می برد .      کلام نور جلد 1 صفحه 105

 رسول خدا (ص) : وقتی خدا برای بنده ای اراده خیر نماید ، برای او در درونش پند دهنده ای قرار می دهد ، تا اورا به کار خیر امر ، و از کار زشت نهی کند.  کلام نور جلد 1 صفحه 142

  رسول خدا (ص) : بهترین گفتار کتاب خداست ، بهترین روش و سنت ، سنت من است و بدترین امور چیزهای بدعت آمیز است که خلاف فرموده خدا و سنت است ، آگاه باشید هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی در آتش است .                   اما لی مفید صفحه  207

 رسول خدا (ص) : همین عیب برای آدمی بس است که عیبی را در مردم ببیند که از دیدن همان عیب در خود کور باشد .       اما لی مفید صفحه 80  

  حضرت محمد (ص) : یک نفر نیست که پیش از رسیدن مرگ سر از خواب برگیرد؟    نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

 حضرت محمد (ص) : یک نفر نیست که تا مهلت سر نیامده از خواب غفلت بیدار شود؟ نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

 حضرت محمد (ص) : یک نفر نیست که پیش از روز بدبختی برای خود کاری کند؟   نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

 حضرت محمد (ص) : یک تن نیست که قبل از بیرون آمدن جان آماده لقای پروردگار شود؟   نصایح باب اول صفحه 2 الی 4
 حضرت محمد (ص) : یک تن نیست که تا رفتن نزدیک نشده برای آخرت توشه ای برگیرد؟  نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

 حضرت محمد (ص) : یک نفر نیست که تا مرگ فرا نرسیده از گناه توبه کند؟  نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

 حضرت محمد (ص) : بدانید بیناترین چشم آن است که در راه خیر باز شود.  نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

حضرت محمد (ص) : بدانید شنواترین گوش آن است که برای بیداری دل سخن فرا گیرد.  نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

 حضرت محمد (ص) : بدانید مصرف کردن این اموال در راه باطل اسراف و تبذیر است.  نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

 حضرت محمد (ص) : بدانید قناعت و تسلط بر شهوت بزرگترین پاکدامنی و تقوا است.  نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

 حضرت محمد (ص) : بدانید دنیا منزلی است که جز با زهد و پارسائی نمی توان از آفاتش سالم ماند و هر چه طعمه آن شود از آن نجات نیابد. نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

 حضرت محمد (ص) : بدانید وجود شما بهایی جز بهشت ندارد مبادا بغیر از آن خود را بفروشید.  نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

 حضرت محمد (ص) : بدانید دنیا گذشته و پایان خود را اعلام کرده زیبائیهایش زشت و تازه هایش کهنه و اشیاء گرانبهایش بی ارزش شده است.  نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

حضرت محمد (ص) : بدانید تقوا مرکب راهواری است پرهیزکاران بر آن سوار شده و مهارش را بدست گرفته اند و آنان را به مقصد بهشت میرساند بدانید گناه مرکبی چموش است گنهکاران بر گرد آن نشسته اند مهارش گسیخته راکب را بپرتگاه دوزخ میافکند.  نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

حضرت محمد (ص) : بدانید امروز وقت آمادگی است فردا مسابقه است مسابقه بر سر بهشت است و سرنجام باختگان دوزخ.  نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

 حضرت محمد (ص) : بدانید شما در دوران آرزویی بسر می برید که پایانش مرگ است هرکس در روزگار آرزو پیش از رسیدن مرگ عمل کند اعمالش سودمند افتد و مرگش بوی زیانی نرساند. نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

 حضرت محمد (ص) : بدانید زبان پاره گوشتی از تن انسان است که اگر سرباز زند گفتار نتواند و اگر آزاد شود سخن پیاپی روان سازد (یعنی گرفتگی یا روانی زبان تابع تسلط انسان بر مطالب است اگر گوینده حاضر الذهن نباشد قهرا زبان کند شود و از گفتار بازماند و اگر فکر در جولان باشد زبان بی اختیار آزاد گردد و افکار چون چشمه جوشان از  سر زبان فرو ریزد.  نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

 حضرت محمد (ص) : بدانید تهی دستی بلاست و بدتر از تهیدستی رنجوری جسم است و بدتر از مریضی بیماری قلب است.  نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

 حضرت محمد (ص) : بدانید مال فراوان از نعمتهای خداست بهتر از مال سلامت بدن است و بهتر از سلامت تقوای قلب است.  نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

حضرت محمد (ص) : بدانید هر که بی اندیشه عاقبت در هر کار پا نهد باید منتظر حوادث ناگهانی باشد.  نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

 حضرت محمد (ص) : بدانید خردمند آن است که با فکر صائب و پیش بینی کامل با کارها روبرو شود.  نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

 حضرت محمد (ص) : بدانید کوس رحلت زده اند و توشه را معرفی کرده اند باندازه ایکه بتوانید فردا جان خود را حفظ کنید توشه برگیرید. نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

 حضرت محمد (ص) : بدانید جهاد بهای بهشت است هرکس برای خویشتن جهاد کند مالک نفس خود شود بالاترین ثواب خدا از آن کسی است که خود را بشناسد.  نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

 حضرت محمد (ص) : بدانید احکام دین در صحت و متانت یکی است راههای دین معتدل است هرکس براه دین رود غنیمت برد و هرکه توقف کند گمراه و پشیمان شود.  نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

حضرت محمد (ص) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست. نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

 حضرت محمد (ص) : بیدار باشید اینک که زبانها آزاد و بدنها سالم و عضو ها در اختیار و جایگاه وسیع و مجال بسیار است و تا مرگ نرسیده عمل کنید.  نصایح باب اول صفحه 2 الی 4

حضرت محمد (ص) : هنگامی که بدعتهای خلافت دین در میان امت من ظاهر شود ، باید صاحبان علم ، دانش خود را اظهار داشته ، بطلان بدعتها را روشن سازند و الا گرفتار لعنت خدا خواهند بود.    نصایح صفحه 6

حضرت محمد (ص) : عجب دارم از آن که دهان را از خنده چاک می دهد و نمی داند خداوند از او راضی است یا نه.        نصایح صفحه 29

حضرت محمد (ص) : اهل بیت من مانند کشتی نوح اند ، هر کس سوارشد نجات یافت و هر که تخلف کرد غرق شد .           نصایح صفحه 45

حضرت محمد (ص) : همنشین صالح چون عطر فروش است ، که اگر عطر خویش به تو ندهد بوی خوشش در تو آویزد و همنشین بد همچون آهنگر است که اگر شراره ی آتشش بتو نرسد بوی بدش آزارت می دهد  .     نصایح صفحه 45

حضرت محمد (ص) : مومن حقیقی کسی است که مالش را با مستمندان در میان نهد و درباره مردم انصاف دهد .        نصایح صفحه 72

حضرت محمد (ص) : اگرعالمی یا طالب علمی از یک ده یا شهر اسلامی عبور کند ، خداوند چهل روز عذاب از قبور آنها بردارد ، هر چند از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج شود و از طعام وآب آنها هم نخورد.   نصایح صفحه 80

حضرت محمد (ص) : علم به دو نوع است یکی آن که در قلب جا گرفته و به عمل در آمده ، این علم سود مند است : دیگر آن که تنها بر زبان است و برای صاحبش اتمام حجت است.           نصایح صفحه 81

حضرت محمد (ص) : کسی که دو حدیث فرا گیرد تا خود عمل کند ، یا به دیگران بیاموزد تا به کار بندند ، برای او از شصت سال عبادت بهتر است .       نصایح صفحه 81

 حضرت محمد (ص) : دو نصیحت کننده در میان شما می گذارم : یکی گویا و دیگری خاموش : گویا قرآن است و خاموش مرگ .      نصایح صفحه 82

 حضرت محمد (ص) : آسمانها و زمین ها و فرشتگان و شب و روز به سه دسته طلب آمرزش کنند : علما ، طالبان علم و سخاوتمندن .  نصایح صفحه 111

 حضرت محمد (ص) : روز قیامت عذاب را از سه کس برگیرند : راضی به تقدیر خدا . خیر خواه مسلمانان و دلال خیر .       نصایح صفحه 111

 حضرت محمد (ص) : سه کس بی حساب به دوزخ در آیند : زنا کاری که در موی سرش سفیدی پدید آمده . عاق پدر و مادر . شرابخوار . ( در صورتیکه توبه نکرده باشند ) نصایح صفحه 112

حضرت محمد (ص) : سه چیز حافظه را قوی کند : مسواک ، روزه  و قرآن خواندن .                 نصایح صفحه 114

 حضرت محمد (ص) : هر چشمی در قیامت گریان است جز سه چشم آن که از ترس خدا گریسته یا از  نگاه به نامحرم پوشیده . یا در راه خدا شب نخوابیده.           نصایح صفحه 131

 حضرت محمد (ص) : سه صفت است که در هر که باشد تمام صفات ایمان را داراست : در وقت خرسندی و خشنودی به گناه و باطل نگراید . هنگام خشم و غضب پا از حریم حق فراتر ننهد . و موقع قدرت از حدود خود تجاوز ننماید  .                  نصایح صحفه  132

 حضرت محمد (ص) : هر که اهل بیت مرا دوست ندارد یکی از سه علل را دارد یا منافق است . یا  حرام زاده . یا نطفه اش در حال حیض بسته شده .      نصایح صفحه 132

 حضرت محمد (ص) : شب بیداری جز در سه مورد سزاوار نیست تلاوت قرآن . طلب علم . عروسی .          نصایح صفحه  132

 حضرت محمد (ص) : اگر سه گرفتاری و بلا برای آدمیزاد نبود برای هیچ چیز سر فرود نمی آورد : مرض . فقر . مرگ .  عجب اینست که با این گرفتاریها باز هم سر کشی می کند.          نصایح صفحه  133

حضرت محمد (ص) :  نشانه ی بدبختی چهار چیز است : خشکی چشم ، سختی دل ، حرص در تحصیل روزی  و اصرار به گناه . نصایح صفحه  77

 حضرت محمد (ص) : چهار کس چون از قبر برخیزند بی حساب به دوزخ روند : آنان که صبح بخوابند ، یا شب را به غفلت بگذرانند ، یا ذکات ندهند ، یا در گناه اصرار ورزند . ( مراد از خواب صبح ترک نماز صبح است ، غفلت شب : شب نشینی های توئام با گناه )                     نصایح صفحه  177

حضرت محمد (ص) : هر کس پنچ چیز را برای من عهده دار شود ، من بهشت را برایش ضامن شوم : نسبت به خدا ، پیغمبر ، قرآن ، دین خدا ، جامعه ی اسلامی خیر خواه و دلسوز باشد.    نصایح صفحه  213

 حضرت محمد (ص) : ای علی  پنچ چیز دل را می میراند : زیاد خوردن . زیاد خوابیدن . زیاد خندیدن . غصه فراوان . و حرام خوردن که ایمان را دور می کند .  نصایح صفحه  219

 حضرت محمد (ص) : پنچ چیز دل را روشن می کند : زیاد خواندن سوره قل هوالله . کم خوردن . همنشینی علما . نماز شب . و رفتن به مسجدها جلسات و مجامع دینی .    نصایح صفحه  219

حضرت محمد (ص) : پنچ چیز دید چشم را زیاد می کند : نگاه به کعبه  و به خط قرآن و بر روی پدر و مادر و به صورت عالم و آب جاری.نصایح صفحه  219

 حضرت محمد (ص) : خدا کسی را که جرعه ای شراب نوشد به پنچ بلا گرقتار کند : سختی دل ، بیزاری جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و همه فرشتگان . بیزاری پیمبران . بیزاری خدا و آتش دوزخ .  نصایح صقحه  219

نشانه مومن پنچ چیز است : پرهیزگاری در خلوت . صدقه در تنگ دستی . صبر در مصیبت . راستگوئی هنگام ترس . حلم در وقت غضب .نصایح صفحه  222

  حضرت محمد (ص) : پنچ چیزاز مصیبت های آخرت است : از دست رفتن نماز . مرگ عالم . نا امید کردن سائل . نا فرمانی پدر ومادر . و ندادن زکات .     نصایح صفحه 222

 حضرت محمد (ص) : بر شما باد به صدقه که شش خاصیت دارد : سه در دنیا و سه در آخرت . در دنیا : عمر را زیاد می کند . روزی را فراوان . شهرها را آباد کند . در آخرت : ساتر عورت . سایبان قیامت . و جلوگیر آتش باشد .             نصایح صفحه  246

  حضرت محمد (ص) : منافق چون وعده کند تخلف نماید . کردارش بد باشد . در گفتار دروغ گوید . در امانت خیانت ورزد . اگر به نوائی رسد سبکسری کند . و اگر تهیدست شود آرام گیرد .         نصایح صفحه  247

 رسول اکرم (ص) : مردی خدمت پیامبر اکرم (ص) عرض کرد یا رسول الله سر آغاز دانش چیست ؟ فرمود : گوش فرا دادن به آن.عرض کرد بعد چه ؟ جمع آوری و حفظ کردن آن. پرسید دیگر چه ؟ فرمود : عمل نمودن به آن . عرض کرد بعد از آن چه ؟ فرمود : نشر دادن آن به سایر مردم.       مجموعه ورام جلد 2 صفحه  36

 رسول اکرم (ص) : هیچ کس نیست مگر آنکه فرشته ای همراه اوست هنگامی که در توالت فضولات از بدنش خارج می شود گردن آن شخص را به سمت پائین بر می گرداند تا به آنها نگاه کند پس به نطق ملکوتی به آن شخص می گوید : ای فرزند آدمی اینست همان روزی که از پی آن تلاش و کوشش نمودی که آخرالامر اینگونه از تو خارج می شود پس ببین و مراقب باش که آن را از چه راهی بدست می آوری .     تنبیه الخواطر جلد 2 صفحه  49

 حضرت محمد (ص) : همانا چون از مومن گناه و معصیتی سر بزند چنان احساس ناراحتی و پشیمانی می کند که گویا کوهی بر روی سینه اش افتاده و سنگینی می کند و شخص منافق چون گناه می کند مثلش مانند کسی است که پشه ای روی بینی اش بنشینید و  بلند شود ، یعنی احساس پشیمانی از گناه ندارد .  تنبیه الخواطر جلد 2 صفحه  111

 رسول خدا (ص) : ابوذر گوید از رسول خدا (ص) پرسیدم زیرک ترین مومنان چه کسی است ؟ فرمود : کسی که بیشتر به یاد مرگ و آخرت باشد و بهتر از همه خود را برای منزل قبر آماده کند .       تنبیه الخواطر جلد 2 صفحه  118

 رسول اکرم (ص) : دوست و همنشین خوب بهتر از تنهائی است و تنهائی بهتر از هم نشین بد است و سخن نیکو گفتن  بهتر از خاموشی است و خاموشی و سکوت بهتر از سخن بد گفتن است .       تنبیه الخواطر جلد 2 صفحه  122

 رسول اکرم (ص) : کسی که باک نداشته باشد که مال را از چه راهی بدست می آورد ، حلال یا حرام ، برای خداوند هم اهمیتی ندارد که او را از کدام راه وارد جهنم سازد .       تنبیه الخواطر جلد 2 صفحه 125

 رسول اکرم (ص) : 1- تنبل ترین مردم کسی است که بیکار باشد و به ذکر و یاد خداوند متعال مشغول نشود . 2 - بخیل ترین مردم کسی است که از سلام کردن بخل ورزد 3- عاجز ترین مردم کسی است که از دعا به درگاه الهی ناتوان باشد 4 - دزد ترین مردم کسی است که از اجزاء نمازش بکاهد 5- ظالم ترین مردم کسی است که در مقابلش نام مرا ببرند و بر من صلوات نفرستد.     تنبیه الخواطر جلد 2 صفحه  499

 رسول اکرم (ص) : بهشت در کنار سختی ها قرار گرفته و جهنم پیراموی هوسها و دلخوشیهای نفسانی قرار دارد ، پس آگاه باشید چیزی از دستورات الهی نیست جز آنکه با کراهت انجام می گیرد و چیزی از معصیت ها نیست جز آنکه با میل و رغبت دل انجام می شود.          تنبیه الخواطر جلد 2 صفحه  352

حضرت محمد (ص) : علم را نخواهید برای فخر فروشی به دانشمندان و نه برای مجادله با بی سوادان و نه برای خود نمائی در مجالس و نه برای جلب توجه مردم ، به منظور ریاست طلبی و بر تری جوئی ، چه آن کس که هدفش از کسب دانش این چنین باشد قرارگاه او در آتش است .  الحدیث جلد 1 صفحه 1

حضرت محمد (ص) : اگر فرزند آدم به ظرفیت دو رود خانه بزرگ ، سیل طلا در اختیار داشته باشد باز هم قرار نمی گیرد ودر طلب ثروت های دیگری است.     الحدیث جلد 1 صفحه 7

رسول اکرم (ص) : عزت مردم با ایمان در بی نیازی از مردم است و آزادی و شرافت در پرتو قناعت به دست می آید .     الحدیث جلد 1 صفحه 16

حضرت محمد (ص) : هرکس در موقع خواب آیة الکرسی را بخواند ، خداوند فرشته ای را برای نگهبانی و محافظت او می گمارد تا شب را به سلامت به صبح آورد. الحدیث جلد 1 صفحه 25     

 رسول اکرم (ص) : هرکس از روی اخلاص کلمه توحید را بگوید به بهشت می رود  و مراد از اخلاص این است که (( لا اله الا الله )) او را از ارتکاب گناه باز دارد.     الحدیث جلد 1 صفحه 29

حضرت محمد (ص) : مبعوث شده ام تا بر نامه های مکارم اخلاقی را تتمیم و تکمیل نمایم .         الحدیث جلد 1 صفحه 33

حضرت محمد (ص) : به بزرگسالان خود احترام کنید و نسبت به کودکان خویش ترحم و عطوفت نمائید .         الحدیث جلد 1 صفحه 41

حضرت محمد (ص) : فرزندان خود را احترام کنید و با آنان مودب برخورد نمائید .         الحدیث جلد 1 صفحه 44

 حضرت محمد (ص) : کسی که تو به حقوق او توجه داری ولی او به حق تو توجه نمی کند ، رفیق خوبی نخواهد بود و برای مصاحبت شایستگی ندارد. الحدیث جلد1 صفحه 56

حضرت محمد (ص) : در منبر فرمودند : مردم ، از زمان حضرت آدم تا امروز همانند دندانه های شانه با یکدیگر یکسانند ، عرب را بر عجم فضیلتی نیست و سرخ رویان بر سیاهان برتری و تفوقی ندارند ، تنها پرهیزکاران پاکدل و درستکار گروه ممتاز جامعه هستند. الحدیث جلد1 صفحه 59

حضرت محمد (ص) : آنکس که می خواهد عزیزترین مردم باشد باید از گناه اجتناب نماید و به تقوی و پرهیزکاری بگراید.  الحدیث جلد1 صفحه 60

از رسول اکرم (ص) : سئوال شد که فردای قیامت نجات در چیست ؟ حضرت در جواب فرمود : نجات تنها در این است که با خداوند از در خدعه و فریب وارد نشوید که خداوند با شما خدعه و فریب نماید. زیرا هرکس با خدا خدعه و فریب کند خدا با او خدعه خواهد کرد و ایمانش را از وی سلب می کند. کسی که با خدا خدعه می کند اگر درست بفهمد در واقع خود را فریب داده است. گفته شد یا رسول الله چگونه با خدا خدعه می کند ؟ فرمود : فریضه ای را که خداوند بدان امر فرموده انجام می دهد ولی در نیت غیر خدا را اراده می نماید سپس فرمود : راه تقوی در پیش گیرید و از ریا بپرهیزید که ریا شرک به خداوند است و ریا کار در قیامت به چهار اسم خوانده می شود : ای کافر، ای فاجر، ای مکار، ای زیانکار، اعمالت بر باد رفت و اجرت باطل شد. الحدیث جلد1 صفحه 61

رسول اکرم (ص) گذر کرد بر جمعیتی که بین آنها مرد پر قدرت و نیرومندی بود که سنگ بزرگی را از زمین بر می داشت و مردم آنرا سنگ زورمندان یعنی وزنه قهرمانان می نامیدند و همه از عمل آن ورزشکار قوی در شگفتی بودند. رسول اکرم پرسید این اجتماع برای چیست ؟ مردم عمل وزنه برداری آن قهرمان را به عرض رساندند . حضرت فرمود : آیا به شما نگویم قویتر از این مرد کیست ؟ قویتر از او کسی است که به وی دشنام گویند و تحمل نماید و بر نفس سرکش و انتقام جوی خود غلبه کند و بر شیطان خویش و شیطان دشنام گو پیروز گردد .( قوی و زورمند کسی است که بر هوای نفس خود مسلط گردد. )  الحدیث جلد 1 صفحه 68

 حضرت محمد (ص) : حیاء بر دو قسمت است : یک حیاء عقلانی و دوم حیاء احمقانه. حیاء عقلانی ناشی از علم و دانش است و حیاء احمقانه عبارت از جهل نادانی است. (حیاء عاقلانه مانند روابط بین زن و مرد که باید حیاء وجود داشته باشد ، و حیاء احمقانه مانند کسی که احتیاج به توالت دارد ولی شرم و حیاءاش می آید که از کسی محل توالت را بپرسد.)   الحدیث جلد 1 صفحه 70

رسول اکرم (ص) : وقتی که شرم و حیاء را از دست دادی هر چه می خواهی بکن ، یعنی افراد بی حیاء از گناه و قانون شکنی باک ندارند.  الحدیث جلد 1 صفحه73

 رسول اکرم (ص) : شجاع و نیرومند آنکس نیست که بر مردم غلبه کند و بر رقباء خود پیروز گردد ، بلکه شجاع آنکسی است که برنفس سرکش خود مسلط شود و عنان هواهای نفسانی و تمایلات خویش را در دست گیرد. الحدیث جلد 1 صفحه 77

حضرت محمد (ص) : مومنی که با مردم می آمیزد ( صحبت می کند ، رفاقت میکند ) و آزار آنان را تحمل میکند در پیشگاه الهی اجرش بزرگتراست از آن مومنی که با مردم آمیزش ندارد و بر اذیت آنها صبر نمیکند. الحدیث جلد 1 صفحه 85

حضرت محمد (ص) به علی (ع) فرمود : خداوند دروغی را که موجب اصلاح ( بین مردم ) باشد دوست دارد و حرف راستی را که باعث فساد گردد دشمن می دارد. الحدیث جلد 1 صفحه 88

حضرت محمد (ص) : مسلمانی که از یک گناه اعراض کند ( گناهی را انجام ندهد ) اجر هفتاد حج قبول در پیشگاه خداوند دارد.  الحدیث جلد 1 صفحه 95

 حضرت محمد (ص) : به بزرگسالان خود احترام کنید و نسبت به کودکان خویش ترحم و عطوفت نمائید. الحدیث جلد 3 ص 58

حضرت محمد (ص) : عده ای از کودکان را دید فرمود : وای بر فرزندان آخرالزمان از پدرانشان. عرض شد یا رسول الله از پدران مشرک آنها ، فرمود نه بلکه از پدران مسلمانشان که هیچ چیز از فرائض و واجبات دینی را به آنان نمی آموزند و اگر خود فرزند به دنبال فراگیری و یاد گرفتن پاره ای از مسائل دین رود ، آنها را از اداء این وظیفه مقدس باز می دارند و تنها به این قائل هستند که فرزندانشان ثروت نا چیزی از دنیا به دست آورند ، من از این قبیل پدران بیزار هستم و آنان نیز از من بیزارند. الحدیث جلد 3 صفحه 77

از صفات پسندیده پیغمبر اسلام این بود که به تمام مردم از کوچک تا بزرگ سلام می کرد.الحدیث جلد 3 صفحه 78

 حضرت محمد (ص) : به کودکان خود در هفت سالگی امر کنید تا نماز بگذارند. الحدیث جلد 3 صفحه81

حضرت محمد (ص) در حدیثی حقوق پسران و دختران را به پدران خود ، شرح داده و فرموده است : از حقوقی که پسر ، به پدر خود دارد این است که مادر او را احترام کند ، برای کودک نام خوب انتخاب کند ، به کودک قران بیاموزد ، او را به پاکی و پاکدلی پرورش دهد. الحدیث جلد 3 صفحه 85

حضرت محمد (ص) : فرزند آدمی در هفت سال اول زندگی فرمانده است ، در هفت سال دوم زندگی فرمانبردار و مطیع پدر و مادر است ، و در هفت سال سوم وزیر خانواده و مشاور پدر و مادر است. الحدیث جلد 3 صفحه 103

  حضرت محمد (ص) : همه شما کار کنید و کوشش نمائید ولی متوجه باشید که هرکس برای کاری که آفریده شده لایق تر است و آنرا به سهولت و آسانی انجام می دهد.         الحدیث جلد 3 صفحه 1

 حضرت محمد (ص) : به علی (ع) فرمود : حق فرزند به پدرش این است که برای او اسم خوب انتخاب کند ، خوب تربیتش کند ، و در کار شایسته ای مستقرش سازد.      الحدیث جلد 3 صفحه 2

حضرت محمد (ص) :  اطاعت از فرمان الهي و پرستش ذات اقدس او بر اثر علم است، خير دنيا و آخرت در پرتو علم به دست مي‌آيد. و شر دنيا و آخرت از جهل و ناداني دامن‌گير انسان مي‌شود.  الحديث جلد 2  صفحه 2

رسول اكرم (ص) : مشاهده كرد كه در مسجد ، دو مجلس تشكيل شده است ، يكي مجلس علم كه در آن از معارف اسلامي بحث مي‌شود و ديگري مجلس دعا كه در آن خدا را مي‌خوانند. رسول اكرم (ص) فرمود: اين هر دو مجلس خوب و مورد علاقه من است. آن گروه دعا مي‌كنند و اين گروه درس مي‌گويند ، ولي گروه علمي برتر و بالاتر از گروه دعا هستند و من از طرف خدا براي تعليم مردم ، مبعوث شده‌ام. سپس رسول اكرم (ص) به گروه معلمين و محصلين پيوست و با آنان در مجلس علم نشست. الحديث جلد 2  صفحه 8

رسول اكرم (ص) :  درباره رويا (خواب) دستور دقيقي داده است: خواب خود را يا براي دوست صميمي خود نقل كن يا براي كسي كه علم تعبير (خواب) مي‌داند، اما دوست تو اگر علم تعبير (خواب) ندارد و زبان خواب را نمي‌فهمد، لااقل در تفسير رويا خاطره بدي در تو ايجاد نمي‌كند و باعث تيرگي روانت نمي‌گردد؛ اما كسي كه علم تعبير مي‌داند از خواب تو به ضمير باطنت پي مي‌برد و افكار درونيت را مي‌فهمد، شايد از اين راه به تو نصيحت و اندرزي گويد و از گناهي كه محرمانه به آن آلوده هستي بركنارت نمايد. الحديث جلد 2  صفحه 74

جنبه‌ي معنوي و الهام روحاني بعضي از خواب‌ها به قدري مهم است كه نبي‌ اكرم (ص) درباره آنها فرموده است: روياي صادقانه و حقايقي كه از آن راه الهام مي‌شود ارزش يك جزء از هفتاد جزء نبوت دارد. الحديث جلد 2  صفحه 78

رسول خدا (ص) : اگر كسي به علت فال بد، از راهي كه مي‌رود برگردد و از تصميم عاقلانه‌اي كه گرفته است منصرف شود با اين عمل به خداوند يكتا شرك آورده است. الحديث جلد 2  صفحه 175

رسول خدا (ص) : هيچ شفيعي براي نجات گناهكاران همانند توبه پيروزمند و موفق نيست. گناهكار با توبه خود، نه علم خدا را تغيير داده و نه اراده خدا را، بلكه خودش را تغيير داده و صفات خود را دگرگون ساخته است. الحديث جلد 2  صفحه 118

رسول اكرم (ص) : نيرومندترين مردم كساني هستند كه بر تمايلات نفساني خود پيروز شوند و آنها را مطيع و مسخر منطق عقل خويشتن سازند. الحديث جلد 2  صفحه 221

روزي رسول اكرم (ص) : با جمعي از صحابه خود نشسته بود. جوان نيرومند و چابكي را ديد كه از اول صبح، مشغول سعي و عمل است، اطرافيان آن حضرت از كار او اظهار تأسف كردند و گفتند كاش اين مرد، نيرومندي و جواني خود را در راه خدا به كار مي‌انداخت. پيغمبر (ص) فرمود: اين سخن را نگوييد، چه اگر او براي تأمين زندگي خود كوشش مي‌كند تا خويشتن را از ذلت سؤال نگاه دارد و از مردم بي‌نياز باشد، با اين عمل به راه خدا مي‌رود. اگر سعي و كوشش براي والدين ضعيف و كودكان ناتوان است كه زندگي آنان را اداره كند و بي‌نيازشان نمايد باز هم در راه خدا قدم برمي‌دارد، ولي اگر كار مي‌كند تا مال بيشتري جمع كند و به مردم بي‌بضاعت فخر و مباهات نمايد، فكرش ناپاك و پليد است و راه شيطان را مي‌پيمايد. الحديث جلد 2  صفحه 224

ابن عباس گويد: رسول اكرم (ص) فرمود : هفت عامل است كه اگر شخصي يكي از آنها را به جاي گذارده باشد، پس از مرگ ثوابش در پرونده عمل وي ثبت مي‌گردد. كسي كه درخت ميوه‌دار بكارد، چاهي حفر كند، قناتي را جاري سازد، مسجدي را بنيان نهد، قرآني بنويسد، علمي را از خود به جاي گذارد و فرزند صالحي تربيت كند كه براي او استغفار نمايد. الحديث جلد 2  صفحه 228

   حضرت محمد (ص) : دروغگو دروغ نمی گوید مگر به سبب حقارتی که در نفس خود احساس می کند . الحدیث جلد 2 صفحه 289

 رسول اکرم (ص) : کسی که کارش بر پایه علم و معرفت استوار نباشد ، زیان و فساد عملش بیشتر از خیر و مصلحت است . الحدیث جلد 2 صفحه 333

 رسول اکرم (ص) : در وصایای خود به حضرت علی (ع) فرمودند : انتخاب اسم خوب و ادب و تربیت ، حقی است که هر فرزندی به پدر خود دارد . الحدیث جلد 2 صفحه 353

رسول اکرم (ص) : آنکس که به رویش در خیری گشوده شد ، غنیمت بشمارد ، و از فرصت استفاده کند ، زیرا نمی داند چه وقت آن در به رویش بسته میشود. الحدیث جلد 2 صفحه 366

 رسول اکرم (ص) به ابی ذر غفاری فرمود : پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت بشمار ، جوانیت را قبل از پیری ، سلامتت را قبل از بیماری ، تمکنت (ثروتمندی) را قبل از تهیدستی ، فراغت را قبل از گرفتاری ، زندگانیت را قبل از مرگ . الحدیث جلد 2 صفحه 368

رسول اکرم (ص)میفرمایند : چهار صفت در هرکه باشد هرچه از دنیا از دستش رود باک ندارد امانت داری و راستگویی و خوش خوئی و عفت در خوراک (که از مالهای نامشروع پرهیز کند)  نصایح صفحه 181 حدیث 86

پیغمبر(ص) فرمودند : دوستی من و خاندانم در هفت جای پروحشت سودمند است : وقت مرگ ، در قبر، هنگام زنده شدن ، موقع تحویل دادن نامه اعمال ، در وقت حساب و سنجش اعمال و عبور از پل صراط.    نصایح صفحه 263 حدیث 13

پیغمبر (ص) روز قیامت خدا به هفت گروه نظر نکند و دستور دهد آنها را به آتش کشند : لواط دهنده ، کسی که با دست استمنا کند ، یا با حیوانی جمع شود ،  لواط کننده زنا کننده با دختر زن یا زن همسایه و همسایه آزار ( در صورتیکه توبه نکرده باشند)    نصایح صفحه 265 حدیث 20

پیغمبر (ص) سه چیز از سنت و روش پیامبران است : طهارت و پاکی , ازدواج , و پرهیزگاری   سه چیز هم حافظه را قوی میکند مسواک ، روزه , قرآن خواندن    

دعای سه کس هم رد نمیشود سخاوتمند , بیمار , توبه کار       نصایح پندهای سه گانه از پیغمبر (ص)

پیغمبر (ص)  سه کس در قیامت بسان پیامبران شفاعت کنند : عالم خدمتگزار ( لابد مراد خادم عالم است ) و فقیر شکیبا.  نصایح  صفحه 101 حدیث 25

پیغمبر (ص)هر که دل به دنیا بندد قلب خویش را به سه چیز بسته : غصه بی پایان آرزوی خام (که هرگز بر نیاید) و امیدی که به آن نرسد. نصایح صفحه 99 حدیث 18

 پیغمبر (ص) : پنج چیز دل را صفا میدهد و سختی قلب را بر طرف می کند : همنشینی علما , دست به سر یتیم کشیدن , نیمه شب استغفار کردن , کم خوابیدن شب , روزه . نصایح صفحه 218 حدیث 42

   پیغمبر (ص)  ای علی پنج چیز دل را سخت کند و چون دل سخت شود انسان کافر شود : گناه روی گناه ، غذا درحال سیری ، ظلم به مردم ، تاخیر نماز و غذا یا آب خوردن با دست چپ.  کتاب نصایح  صفحه 218 حدیث 39

پیغمبر (ص) : ای علی (ع) پنج چیز دید چشم را زیاد میکند : نگاه به کعبه و خط قرآن و روی پدر و مادر و صورت عالم و آب جاری .  نصایح صفحه 218 صفحه 43

حضرت محمد (ص) : عبادت کنندگان سه دسته اند : جمعی از ترس عبادت کنند این عبادت غلامان است.عده ای به طمع مزد عمل می کنند این عبادت مزدوران است.گروهی از سر اخلاص برای محبت خدا کار کنند این عبادت آزادگان و افضل عبادات است. نصایح صفحه 123

حضرت محمد (ص) : هرکه از ذلت گناه خارج شده به عزت اطاعت درآید خدا او را بدون مال بی نیاز کند و بی لشکر کمک نماید و بی قوم و قبیله عزیز فرماید.نصایح صفحه 123 تا 124

حضرت محمد (ص) : منافق ( دو رو ) سه نشانه دارد : زبان و دلش از هم جداست گفتارش با کردارش مخالف است نهان و عیانش با هم فرق دارد . حسود نیز سه علامت دارد : پشت سر بد گوید پیش رو چاپلوسی کند در وقت مصیبت شماتت نماید.نصایح صفحه 125

حضرت محمد (ص) : دلها سه گونه است : فریفته دنیا.طالب آخرت.و عاشق خدا.فریفته دنیا در سختی و بلا به سر برد.طالب آخرت درجات بلند یابد.عاشق خدا دنیا و آخرت و خدا هرسه را دارد. نصایح صفحه 126

حضرت محمد (ص) : سه صفت را از کلاغ بیاموزید : مخفی آمیزش کردن.صبح زود به دنبال روزی رفتن.از دشمن بر حذر بودن. نصایح صفحه 120

حضرت محمد (ص) : از سه چیز پس از مرگم بر امت می ترسم : گمراهی بعد از هدایت.فتنه های گمراه کننده و شهوت پرستی در امر شکم و فرج.نصایح صفحه 120

حضرت محمد (ص) : خداوند متعال اسلام را به دست من رونق داد قرآن را بر من نازل کرد کعبه را به دست من گشود  مرا بر همه مردم مزیت بخشید در دنیا سرور نسل بشر و در قیامت زینت بخش صحرای محشر قرار داد بهشت را بر سایر پیامبران پیش از ورود من حرام کرده و همچنین بر سایر امتها پیش از امت من خلافت را پس از من تا قیامت در اهلبیتم نهاده و هر که به آنچه می گویم کافر شود به خدای بزرگ کفر ورزیده است. نصایح صفحه 292

حضرت محمد (ص) : خدا نه سفارش به من کرده من هم به شما توصیه میکنم : اخلاص در عمل در نهان و عیان.عدالت در حال خشم و خشنودی.اقتصاد در فقر و غنی بودن.گذشت از ظالم.بخشش به آنکه محرومم کرده.پیوند با کسی که از من بریده.و اینکه سکوتم فکر باشد و گفتارم ذکر.و نگاهم عبرت آموزی. نصایح صفحه 292 تا 293

جهت دریافت حدیث هفته برروی اشتراک خبرنامه کلیک کنید.


نام و نام خانوادگی:

پست الکترونیکی:

 عضویت در کانال ارسال حدیث در نرم افزار تلگرام

http://telegram.me/ahadithshia

@ahadithshia

ورود اعضاء

لو گوی ما

لینک به وب سایت احادیث

حاضرین سایت

ما 96 مهمان آنلاین داریم
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
علت دفن شبانه حضرت زهرا (سلام الله علیها)
سه شنبه, 23 دی 1399
  علل الشرائع عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَسَدِيِّ... ادامه مطلب...
نامگذاری حضرت محسن (علیه السلام) توسط پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)
سه شنبه, 23 دی 1399
 الكافي الْعِدَّةُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ... ادامه مطلب...
فرمایشات امیرالمومنین (علیه السلام) بعد از خاکسپاری حضرت زهرا (سلام الله علیها)
سه شنبه, 23 دی 1399
 الكافي أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ رَفَعَهُ وَ أَحْمَدُ... ادامه مطلب...
دو رکن از دست رفته مولا امیرالمومنین (علیه السلام)
سه شنبه, 23 دی 1399
 أمالي الصدوق ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ... ادامه مطلب...
حضرت زهرا (سلام الله علیها)اولین کسی که در میان اهل بیت(علیهم السلام) به رسول خدا (صلی الله علیه و آله)ملحق شد
سه شنبه, 23 دی 1399
  الأمالي للشيخ الطوسي الْمُفِيدُ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ... ادامه مطلب...
اطاعت از اهلبیت (علیهم السلام) موجب {نظم شریعت و ملّت} و {امامت اهل بیت (علیهم السلام} جلوگیر از تفرقه
چهارشنبه, 16 بهمن 1398
  وَإطَاعَتَنَا (در نسخه ی دیگر : وطَاعَتَنَا ) نِظَاماً لِلْمِلَّةِ، وَ... ادامه مطلب...
اُنس حضرت فاطمه علیها السلام با مادر ، پیش از تولّد
یکشنبه, 27 اسفند 1396
  اُنس حضرت فاطمه علیها السلام با مادر ، پیش از تولّد 1-خديجه رضى اللّه... ادامه مطلب...
باب 66 (کتاب شریف عيون أخبار الرضا عليه السلام ) ثواب زيارت امام علىّ بن موسى الرّضا- عليهما السّلام-
شنبه, 28 بهمن -2
    باب 66 (کتاب شریف عيون أخبار الرضا عليه السلام ) ثواب زيارت امام علىّ... ادامه مطلب...
نامه امام رضا (علیه السلام) به فرزندش امام جواد (علیه السلام)
شنبه, 28 بهمن -2
  نامه امام رضا (علیه السلام) به فرزندش امام جواد (علیه السلام) شیخ صدوق... ادامه مطلب...
فضّه ؛ خدمتگذار حضرت فاطمه (علیها السلام)
دوشنبه, 14 اسفند 1396
فضّه ؛ خدمتگذار حضرت فاطمه (علیها السلام) حضرت فاطمه علیها السلام خدمتگذاری... ادامه مطلب...
شمّه ای از اخلاق ، صفات و کرامات امام یازدهم ابو محمّد بن علیّ العسکری (علیهِما السلام)
چهارشنبه, 17 آذر 1395
    شمّه ای از اخلاق ، صفات و کرامات امام یازدهم ابو محمّد بن علیّ... ادامه مطلب...
مناقبت و شهادتنامه حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام)
شنبه, 28 بهمن -2
  ماجراي تنبّه اسحق ‌بن‌ يعقوب كندي اسحق‌بن‌يعقوب‌كندي،... ادامه مطلب...
صلوات بر حجج طاهره عليهم السلام (از زبان امام حسن عسکری (علیه السلام)
شنبه, 06 آذر 1395
صلوات بر حجج طاهره عليهم السلام (از زبان امام حسن عسکری (علیه السلام)   ... ادامه مطلب...
حکمت نامه امام حسین (علیه السلام)
جمعه, 09 مهر 1395
ويژگىِ عاقل نزهة الناظرـ از امام حسين عليه السلام ـ : چون پيشامد سختى بر عاقل... ادامه مطلب...
سبب بی مهری برخی از اصحاب پیامبر با علی (علیه السلام)
جمعه, 24 بهمن 1399
  سبب بی مهری برخی از اصحاب پیامبر با علی (علیه السلام) خلیل بن احمد از... ادامه مطلب...
ردّالشمس یکی از فضائل مولاامیرالمومنین (علیه السلام)
سه شنبه, 28 خرداد 1398
پانزدهم شوال سالروز به وقوع پیوستن رد الشمس برای مولا امیرالمومنین (علیه... ادامه مطلب...
برخاستن براى تعظيم شنيدن اسم مبارك حضرت مهدی (علیه السلام)
پنجشنبه, 27 اردیبهشت 1397
  [تعظيم شنيدن اسم مبارك] 6 نجمة ايضا ششمين تكليف عباد،برخاستن براى تعظيم... ادامه مطلب...
زيارت امام حسین عليه السلام در روز اربعين ، به روايت صفوان جمّال
دوشنبه, 08 آبان 1396
  زِيارَةُ الأَربَعينَ بِرِوايَةِ صَفوانَ الجَمّالِ 3273.تهذيب الأحكام عن... ادامه مطلب...
زيارت حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) در روز بیستم ماه صفر (اربعین) توسط جابر بن عبد اللّه انصارى {بانضمام متن زیارت}
جمعه, 05 آبان 1396
  زِيارَةُ جابِرِ بنِ عَبدِ اللّه ِ الأَنصارِيِّ 3275.مصباح الزائر عن عطا :... ادامه مطلب...
متن كامل خطبه پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در غدير خم
شنبه, 28 بهمن -2
  متن كامل خطبه پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در غدير خم بسم الله... ادامه مطلب...
در سوگ امیر مومنان حضرت علی (علیه السلام)
شنبه, 28 بهمن -2
پس از شهادت امام (علیه السلام)، حسن بن علی (علیه السلام) به خطبه ایستاد وخدا را... ادامه مطلب...
خطبه امام حسن مجتبی (علیه السلام) بعد از شهادت امام امیرالمومنین حضرت علی (علیه السلام)
سه شنبه, 23 خرداد 1396
خطبه امام حسن مجتبی (علیه السلام) بعد از شهادت امام امیرالمومنین حضرت علی... ادامه مطلب...
حَبْلِ اللَّهِ کیانند ؟؟!!
دوشنبه, 12 آبان 1399
  آیه 103 سوره آل عمران وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لا... ادامه مطلب...
نشانه‌ های مؤمن راستین
شنبه, 28 بهمن -2
نشانه‌ های مؤمن راستین نمازهای شبانه‌ روزی ما دو قسم است: فرائض و نوافل.... ادامه مطلب...
زیارت اربعین از نشانه های مومن است
شنبه, 28 بهمن -2
در التهذیب از ابا محمد العسکری (علیه السلام) روایت شده که فرمود : وَ رُوِیَ... ادامه مطلب...
دعای حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) برای زائران امام حسین (علیه السلام)
چهارشنبه, 16 مهر 1399
دعای حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) برای زائران امام حسین (علیه السلام) وَ... ادامه مطلب...
جوانى حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) هنگام ظهور و پاسخ به شبهات
شنبه, 25 اردیبهشت 1395
جوانى حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) هنگام ظهور و پاسخ به شبهات  ... ادامه مطلب...
طول عمر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و پاسخ به شبهات
چهارشنبه, 22 اردیبهشت 1395
  طول عمر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و پاسخ به شبهات بدان شبهۀ... ادامه مطلب...