gototopgototop
ورود به سایتخانه احادیث احادیث از چهارده معصوم«علیهم السلام» حضرت محمّد «صل الله علیه و آله و سلم» کلمات حکمت آمیز پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)-2

کلمات حکمت آمیز پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)-2

میانگین امتیار کاربران: / 20
ضعیفعالی 

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : پارسایان در دنیا دلهایشان گریه میکند اگرچه ظاهرا خندان باشد و سخت اندوهناکند اگرچه ظاهرا شادمان باشند و خشمشان بر نفسشان فراوان است ، اگرچه رشک ببرند به آنچه روزی داده شده اند.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 84

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) : زمانی بیاید که دو رویی آشکار شود ، امانتداری از میان برداشته شود ، خوبی و مهربانی عوض و بدل شود ، شخص امین تهمت زده شود ، خائن امین گردد ، فتنه ها مانند شبهای تیره شما را بیاید.ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 89

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : هرگاه زمامدار ستم کند باران کم میشود و هرگاه اهل ذمه را فریب دهند و نیرنگ بازی کنند ، دشمنانشان بر آنان آشکار گردد و هرگاه کارهای زشت و ناپسندیده آشکار شود ، زمین لرزه ایجاد شود و هرگاه امر به خوبی و معروف و پیشگیری از محرمات کم شود و گناهان ( محرمات ) مباح شمرده شود ، همانا گناه بجای ثواب و ثواب به جای گناه قرار گیرد.ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 96

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : بهترین جوانان شما آنانند که روش پیران را داشته باشند و بدترین پیران شما کسانی باشند که به صورت جوانان درآیند. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 103

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود که خدای تعالی فرموده است : سوگند به عزت و جلالم همانا آزرم و شرم دارم از بنده ای که در اسلام پیر شده اند آندو را عذاب کنم ، بعد رسول الله (ص) گریه کرد ، سوال شد چرا گریه میکنید ، فرمودند : گریه میکنم برای کسانی که خدا شرم دارد از عذابشان ولی آنان از نافرمانی خدا شرم و حیا ندارند.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 103

حضرت محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) : برای شخص مومن در ( مرض و بیماریش ) چهار خصلت است : قلم از او برداشته میشود ، و خدا به فرشتگان امر میکند که برایش بنویسند همان ثوابیکه در حال تندرستی انجام داده و گناهانش میریزد آنچنانکه برگ درخت می ریزد.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 107

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : عیادت کننده بیمار غرق در رحمت الهی میشود ، و هنگامی که در پیش مریض بنشیند پوشیده در رحمت خدا شود و مستحب است که برای بیمار دعا کند.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 108

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) : ای مردم به سوی خدا برگردید ( توبه کنید ) ، برگشتنی خالص پیش از آنکه بمیرید و سبقت و پیشی بگیرید به کردار شایسته پیش از آنکه سرگرم دنیا شوید و اصلاح کنید بین خود و پروردگارتان را تا خوشبخت و سعادتمند شوید و صدقه بسیار بدهید تا روزی شما فراوان شود و امربه معروف کنید تا نگهداری شوید و نهی از بدیها کنید تا خدا شما را یاری کند. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 112

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) : ای مردم زیرکترین شما آنکس است که بسیار به یاد مرگ باشد و دور اندیش ترین شما کسی است که آماده مرگ است و همانا از نشانه های خرد اطمینان نداشتن به دنیای فریبنده است و برگشت به سوی سرای جاویدان است و رفت و آمد کردن به گورستان و آماده شدن برای روز قیامت.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 112

مردی به حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) عرض کرد : ای رسول خدا گناه کارم : حضرت فرمود : طلب آمرزش از خدا کن ، عرض کرد توبه کرده ام ولی باز هم مرتکب گناه شده ام ، حضرت فرمود : هرچه گناه می کنی باز هم بگو استغفرالله ، عرض کرد ای رسول خدا در آنوقت هم گناهم بسیار است ، حضرت فرمود : بخشش خدا از گناه تو بیشتر است همیشه توبه کن تا این که شیطان از تو دور گردد ، و فرمود : همانا خدا شادمانتر است به توبه بنده از خود بنده نسبت به خودش و خدا فرموده است : ( ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین ) سوره هود آیه 3 ( خدا پاکان و توبه کنندگان را دوست میدارد )  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 113

حضرت محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) : همانا بنده ای گناه می کند و وارد بهشت میشود ، گفته شد که چطور میشود این طور یا رسول الله ؟ حضرت فرمودند : این بنده همیشه گناه خود را پیش نظر دارد و دائما از آن گناه استغفار میکند و پیشمان بر آن کردارش میباشد ، پس خدا او را وارد بهشت میکند و من چیزی بهتر از کار نیکی که بعد از گناه قدیم و پیشین که پیدا میشود ندیدم ( ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین ) سوره هود آیه 116 همانا نیکوئیها بدیها را میبرد و این اندرزیست برای پندگیرندگان.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 114

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : هرگاه بنده ای گناه میکند نقطه ای سیاه بر دلش باشد پس اگر آن بنده توبه کند و برگردد آن نقطه را ریشه کن کند و چون طلب آمرزش نماید دلش از آن سیاهی پاک و نورانی گردد و اگر توبه نکرد و طلب آمرزش ننمود گناه بالای گناه باشد و سیاهی بالای سیاهی ، به طوریکه همه دلش را سیاهی بپوشاند پس بواسطه پرده های زیاد گناه بر آن دل دلش بمیرد . ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 114

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : زیاد به فکر و یاد درهم کوبنده لذتها ، (( مرگ )) باشید ، زیرا که اگر شما در تنگی معیشت ( فقر ) زندگی باشید آنرا بر شما گسترش و وسعت می دهد ، سپس خشنود و راضی می شوید به آن زندگی و پابرجا و ثابت قدم می گردید ، و اگر شما نیازمند و ثروتمند باشید آن ثروت در نظرتان مبغوض میشود ، سپس جود و بخشش می کنید پس پاداش داده میشوید زیرا که مرگها قطع کننده آرزوهاست و شبها نزدیک کننده مرگهاست و همانا مرد هنگام مردن و داخل شدن در قبر می بیند پاداش آنچه را که پیش فرستاده و ناچیزی دارائی را که پشت سرانداخته و شاید آن دارائی را از حرام گرد آورده یا اینکه دیگری را از حق مسلمش مانع شده.   ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 119

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : آیا می دانید زیرک ترین شما کیست ؟ عرض کردند نه ای رسول خدا ، فرمود : آنکه بیشتر به یاد مرگ است و آن که استعداد و آمادگی برای مرگ را از دیگران بهتر دارد ، عرض کردند نشانه این کس چیست ای رسول خدا ؟ فرمود : دوری کردن از سرای فریب ، برگشت به سرای جاویدان ، زاد و توشه برگرفتن برای سرای وحشت و وحدت قبر ، مهیا شدن برای روز قیامت و رستاخیز.ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 120

در خبر است که حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود در روز قیامت مال و ثروت انسان بخیل را خدا به صورت ماری در آورد پس طوقی میشود در گردن صاحبش و می گوید آن مار من همان مال و ثروتی هستم که از آن صدقه ندادی ، سپس او را با نیشهایش بگزد در آنهنگام فریاد بکشد فریادی بزرگ.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 129

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : اهل بهشت بر چیزی از مالهای دنیا پشیمان نمیشوند ( حسرت نمیخورند ) مگر بر آن ساعتی که در دنیا بر آنان گذشت و به یاد خدا نبودند. ارشادالقلوب جلد 1 صفحه 131

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : روزی بر بنده نمی گذرد مگر اینکه خدای عزوجل صدا میزند : بنده من انصاف ندادی من تو را یاد میکنم ولی تو مرا فراموش میکنی ، من تو را به سوی عبادت خودم می خوانم و تو به سوی دیگری میروی ، از گنجینه خودم به تو روزی می دهم و می گویم به خاطر من صدقه و انفاق کن ، اطاعت مرا نمی کنی و به روی تو درهای روزی را گشوده ام و از مالم به قرض خواستم سرت را پایین افکندی ، بلاها را از تو دور کردم و تو شب زنده داری بر گناهان میکنی ، ای پسر آدم فردا جواب تو چه خواهد بود. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 131

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند : در باغهای بهشت بروید و استفاده کنید  ، عرض کردند باغهای بهشت چیست ؟ فرمود ذکر خدا در هر شام و سحر بگویید و به یاد خدا باشید. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 148

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) : هرکس بخواهد بفهمد درجه اش در پیشگاه خدا چیست ( چه درجه ای پیش خدا دارد ) نگاه کند ببیند منزلت خدا در نزد او چقدر است ، زیرا که خدای تعالی بنده را احترام میکند ، به همان اندازه که بنده حرمت خدا را نگاه دارد.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 148

رسولخدا (صلی الله علیه و آله و سلم) : همانا فرشتگان بر مجلسها و انجمنها ذکر خدا میگذرند و بر فراز سر آنان می ایستند بواسطه گریه آنان گریه میکنند و بر دعای آنان آمین می گویند. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 150

 براء بن عازب گفته است كه در آن ميان كه با رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) بودم ناگاه حضرت جنازه‏ اى را ديد كه دفن ميكنند حضرت با سرعت به سوى آن جنازه رفتند تا اينكه در مقابل آن جنازه ايستاد ، بعد گريه كرد به طورى كه جامه ‏اش تر شد بعد متوجه ما شد و فرمود : اى برادرانم : «لِمِثْلِ هذا فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ» ( سوره صافات آیه 59 )  براى چنين جايى عمل كنند نيكوكاران ازاين مكان بترسيد و برايش كردار نيك انجام دهيد.  ارشاد القلوب ج‏لد 1 صفحه 159

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) هر گاه داخل گورستان میشد می فرمود  درود بر شما اى بدنهاى متلاشى و استخوانهاى پوسيده‏ اى كه از دنيا با حسرت و اندوه بيرون شدند و در گرو كردار خود ميباشند.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 157

نبى اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود : ايمان به قرآن نياورده كسى كه محرمات ( حرام های الهی ) خدا را حلال بشمرد. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 163

 حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) :  بد بنده‏ ايست بنده‏ اى كه از خدا آمرزش می ‏طلبد ولى گناه ميكند، اميدوار نجات است ولى كارى براى نجاتش نميكند از عذاب خدا ميترسد ولى خود را نميترساند و شتاب در گناه ميكند ولى توبه را به تأخير می ‏اندازد و با نداشتن كردار نيك از خدا آرزوهاى بيجا می ‏نمايد پس واى بر او، واى بر او از آن روزى كه او را در پيشگاه خدا بياورند.  ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 167

 نبى اكرم صلّى اللَّه عليه و اله فرمود : هميشه اين امت از نعمتهاى خدا برخوردار و در پناه خدايند تا آنگاهى كه قاريان آنان ميل بسوى زمامداران نكنند و بر مردمان شايسته زمامداران ناشايسته فرمانروا نباشند پس هر گاه اين كارها را انجام دادند خدا نعمتش را از آنان بگيرد و آنان را نيازمند و تهى دست كند و مردمان فرومايه را بر آنان مسلط كند و دلهاى آنان را پر از ترس و بيم كند و ستمگران آنان را آزار دهند، سپس مانند شخص غرق شده از روى اخلاص خدا را بخوانند ولى دعاى آنان مستجاب نشود.  ارشاد القلوب جلد 1  صفحه  167

 حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم): همانا يك نفر از شما دستهايش را براى دعا به سوى آسمان بلند ميكند و ميگويد: يا رب يا رب و حال اينكه خوراكش از حرام و لباسش از حرام با اين حال چه دعائى از او مستجاب شود و چه عملى و كردارى از او پذيرفته گردد در صورتى كه او از مال حرام انفاق ميكند، حج بجا می ‏آورد، صدقه از حرام ميدهد، اگر ازدواج كند به حرام ازدواج كرده اگر روزه بگيرد با غذاى حرام افطار كرده.پس واى بر او نميداند خداوند پاك است و پاكيزه را می ‏پذيرد و در كتابش فرموده است « إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ »     « سوره مائده آیه 30». همانا خداوند از پرهيزكاران می ‏پذيرد.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 171

حضرت نبى اكرم صلّى اللَّه عليه و آله فرمود : در ميان شما زمامداران بدى ميباشد پس هر كس گفتار آنان را تصديق كند و آنان را در ستم ‏هايشان همكارى و كمك نمايد و به دربار آنان داخل شود از امت من نخواهد بود آن كس و من هم پيغمبر او نيستم و روز قيامت در حوض بر من وارد نخواهد شد.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 171

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : حضرت فرمود: دو طايفه ‏ى از امت من است كه هر گاه شايسته باشند مردم شايسته ‏اند و هر گاه فاسد باشند مردم را فاسد كنند زمامداران و دانشمندان.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 172

 نبى اكرم صلّى اللَّه عليه و اله فرمود: كه همانا براى اهل دوزخ فرياديست از بوى (فرج) شرمگاه زناكاران پس بپرهيزيد شما از زنا كردن كه در آن شش خصلت بد است سه تاى آن در دنيا و سه تا در آخرت پس آن سه تا كه در دنياست يكى اينست كه آبروى انسان را می ‏برد دومى باعث فقر و تهی ‏دستى می ‏شود سومى عمر زناكار را كوتاه ميكند و اما آن سه كه مربوط بآخرت است يكى سبب خشم و غضب پروردگار می ‏شود دومى سبب بدى حساب گردد سوم مجازات و عذاب زناكار را در قيامت بزرگ ميكند زناكاران روز قيامت می ‏آيند ولى از شرمگاه (فرج) آنان آتش زبانه ميكشد آنان از بوى گند شرمگاه‏شان (فرج) شناخته ميشوند كه زناكارند.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 174

نبى اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: كه خداوند شما را خليفه‏ ى خود در دنيا قرار داد پس مواظب باشيد كه چگونه عمل ميكنيد زينهار بپرهيزيد از زنا و ربا خوردن.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 175

 حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هر گاه در ميان شما پنج چيز باشد به پنج بلا گرفتار خواهيد شد هر گاه ربا بخوريد زمين نعمتش را از شما دريغ دارد، هر گاه در ميان شما زنا آشكار شد مرگ ناگهانى فراوان شود، زمانى كه زمامداران ستم كنند چهارپايان بميرند زمانى كه مردم بيكديگر ستم كنند دولت آنها بزوال گرايد، وقتى كه سنت واگذارده شود بدعت روى كار آيد.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 175

  حضرت محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) :  فرمود هر گاه مردمان پيمان شكنند ، دشمن بر آنان‏ چيره گردد، و هيچ قومى ستم نكردند مگر اينكه كشتار در ميان آنان زياد شد، و منع نكردند گروهى زكاة را مگر اينكه آسمان بارانش را از ايشان دريغ داشت، و هر قومى كه در ميانشان زنا شيوع داشت مرگ ناگهانى در آن جمعيت فراوان بود، هر قومى كه كم فروشى كردند گرفتار قحط سالى شدند.  ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 175

 رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) معاذ بن جبل را سفارش كرد و باو فرمود : كه سفارش ميكنم ترا بترسيدن از خدا و راست گفتن و پرداختن امانت، تواضع و فروتنى وفاى به پيمان، واگذاردن خيانت، خوش رفتارى همسايگان، پيوند خويشاوندى مهربانى يتيم، نرمى سخن، سلام كردن‏ به ديگران، كردار نيك،  كوتاهى آرزو و آرمان. محكم كردن ايمان فقيه شدن در دين، انديشيدن در قرآن، يادآورى آخرت، خاطر نشان كردن ناراحتى حساب، زياد بفكر و ياد مرگ بودن و مسلمانى را دشنام ندادن. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 179

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) معاذ بن جبل را سفارش كرد و به او فرمود : پيروى گنه‏كار را منما، ترك رفت آمد با خويشاوندان مكن بكردار زشت مردم خوشنود مشو كه تو هم مانند انجام دهنده‏ ى آن كردار زشت خواهى بود، خدا را بياد بياور در مقابل هر درخت و كلوخ و سنگى بويژه هنگام سحرها و در هر حالى بياد خدا باش زيرا كه خدا يادكننده است يادكننده‏ ى خود را و سپاس‏ كننده است سپاس‏گزارش  را و براى هر گناهى كه انجام ميدهى تجديد توبه كن چه آن گناه نهان باشد و چه آشكار.
بدان كه راست ‏ترين سخنان كتاب خداست و مطمئن‏ ترين عزت‏ها تقوا است، با شرافت‏ ترين ذكرها ياد خداست، بهترين داستانها قرآن است ( برای هوشیاری ) ، بدترين كارها بدعتهاست، بهترين هدايتها راهنمائى پيامبر است، بهترين مرگها شهيد شدن در راه خدا، و در خون طپيدن است بدترين كوريها گمراهيست بعد از هدايت، بهترين دانش آنست كه از آن بهره برده شود، بدترين كوريها كورى دل است. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 180

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) معاذ بن جبل را سفارش كرد و به او فرمود : دست بالا بهتر است از دست پائين (دستى كه ميدهد بهتر است از دستى كه ميگيرد) آنچه كه كم است و كفايت ميكند انسان را در دنيا بهتر است از آنچه كه زياد است و انسان را غافل از خدا می‏كند بدترين پوزشها پوزش خواستن هنگام مرگ است، بدترين‏ پشيمانيها پشيمانى روز رستاخيز است بدترين گناهان زبان دروغ است بهترين ثروتها بی ‏نيازى نفس است، بهترين توشه‏ ها پرهيزكاريست سرآمد حكمت‏ها ترس از خدا است. در آشكار و پنهان، بهترين چيزى كه در دل افكنده شود يقين است، و سرچشمه‏ ى تمام گناهان دروغ است و شك، زنان دامهاى شيطانند، و جوانى نمايندگى جنونست بدترين كاسبی ‏ها رباست ، بدترين گناهان خوردن مال يتيم است، خوشبخت كسى است كه از ديگران پند بگيرد، بدنى پرورده‏ ى بحرام نمی شود مگر اينكه در آتش باشد، هر كس غذاى حرام بخورد پس آتش سزاوار اوست و دعايش مستجاب نمی‏شود. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 180

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) معاذ بن جبل را سفارش كرد و به او فرمود : نماز نور است، صدقه نگهدارنده است روزه سپر است از آتش وقار غنيمت است و ترك وقار ضرر است.
بر خردمند است كه براى او وقتى باشد كه در آن وقت با پروردگارش راز و نياز كند و ساعتى باشد كه در آن در آفريدگان خدا بينديشد و ساعتى كه در آن نفسش را بازجوئى نمايد و ساعتى كه در آن روزى حلال تهيه كند، بر مرد خردمند است كه كوشش او خلاصه‏ ى در سه چيز شود، توشه برگيرد براى قيامت، اصلاح براى معاش، بهره بردن از غير حرام، و بر انسان عاقل است كه بينائى كامل بر عصر خويش داشته باشد، متوجه شأن خود باشد، زبانش را نگهدارد  و در تورات حضرت موسى است كه در شگفتم از كسى كه يقين بمرگ دارد چگونه دلشاد است و از كسى كه يقين بحساب دارد چگونه‏
گناه ميكند.   ارشاد القلوب جلد1  صفحه 181

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) معاذ بن جبل را سفارش كرد و به او فرمود : کسی که يقين به تقدير الهى دارد چطور غمگين و افسرده خاطر است و براى كسى كه يقين به دوزخ دارد چگونه ميخندد و كسى كه دگرگونى دنيا را براى اهل دنيا می ‏بيند چطور به دنيا مطمئن است و كسى كه يقين بپاداش دارد چطور عمل نميكند، خردى مانند دين نيست، پرهيزكارى مانند خود دارى از گناه نيست، حسب و نسبى مانند حسن خلق نيست. و ابو ذر گفته است كه در وصيت كرد مرا رسول خدا به هفت خصلت، دوستى تهى دستان و نزديك شدن بآنها، دورى از ثروتمندان و اينكه پيوند خويشاوندى كنم و بجز از سخن حق چيزى نگويم، در راه خدا از نكوهش نكوهش‏كننده نترسم، هميشه نگاه بزير دستم كنم و ببالا دست خود نگاه نكنم، و بسيار بگويم‏
«سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا اله الا اللَّه و اللَّه اكبر و لا حول و لا قوة الا باللَّه العلى العظيم»
زيرا كه اينها باقيات صالحات ميباشند (بجا مانده‏ هاى شايسته از انسان بعد از مرگ است.)  ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 182

  رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: بهترين رزق آنست كه انسان را كفايت كند و بهترين ذكر آنست كه پنهان باشد و همانا من شما را سفارش‏ ميكنم بپرهيزگارى خدا  و نيكو توجه به نفستان كنيد و از روز قيامت كمتر غافل و بيخبر باشيد، خريدن نعمتهاى هميشگى را به نعمتهاى فانى، همانا بدانيد كه روزها شمرده شده و روزی ‏ها بخش و تقسيم شده، مرگها معلوم، آخرت هميشگى است و انتها و آخرى ندارد و نعمتهايش زوال پذير نيست.
پس بشناسيد چه ميكنيد و چه براى شما آماده شده، واگذاريد كارهائى كه در دنيا شما را از آخرت باز ميدارد، بترسيد از حسرت و اندوه اسراف‏ كنندگان و پشيمانى فريب دهندگان، چند روزى كه از عمر مانده عمل را از سر بگيريد و تلافى كنيد آماده‏ ى كوچ كردن باشيد از سراى امتحان و آزمايش بسوى سراى جاويدان، بترسيد از اينكه مرگ شما را ناگهان دريابد بر اين حالت غرور و فريب و شتابش از آمادگى شما بيشتر باشد.  ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 182

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) : همانا خداى تعالى ميفرمايد : «فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَ لا إِلى‏ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ» « سوره يس آیه 50 » پس قدرت سفارش كردن ندارند و نه هم بسوى كسانشان باز گردند، پس چقدر از خردمندان اسير و سرگرم هوى شدند بطورى كه مانند بی ‏خردان گرديدند و براى خطاهاى نفسهايتان در گناه عذر و پوزش نتراشيد، و بر آنچه كه موافق هواى نفستان باشد بيهوده جدال نكنيد.
هميشه همت‏تان را يارى كردن حق قرار دهيد چه از طرف خودتان و چه از طرف كسى كه با شما بحث ميكند زيرا كه خداى‏ تعالى ميفرمايد: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصارَ اللَّهِ» « سوره صف آیه 14 » اى گروهى كه ايمان آورديد ياوران خدا باشيد، مبادا اينكه يار هواى نفستان و يار شيطان باشيد و بدانيد كه همانا چيزى مانند پيشوائى كه گمراه شود و مانند بحث منافق بر باطل دين را ويران و خراب نميكند، دنيا جدا كرده گردنهاى طالبين و آنان را كه بدو ميل كرده ‏اند همانا گورستان بوستانى است از بوستانها و باغهاى بهشت يا گوداليست از گودالهاى جهنم.   ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 183

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) : پس فرش قبر را از كردار شايسته قرار دهيد مثل يكى از شما كه كار نيك و شايسته انجام ميدهد مانند دانشمنديست كه سخنش را گسترش ميدهد و براى خودش عمل ميكند چنانچه خداى تعالى ميفرمايد:
«وَ مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ»«سوره روم آیه 43  و كسانى كه كردار شايسته انجام دهند پس براى خودشان انجام داده ‏اند، و هر گاه ديديد كه خدا هر چه را كه بنده‏ اش دوست دارد باو می ‏بخشد و بنده هم قيام به معصيت خدا كرده پس بدانيد كه مهلتى است براى او چنان كه ميفرمايد:
«سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ» ( سوره اعراف آیه 182 )  بزودى بگيريم ايشان را از جايى كه ندانند.   ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 184

 رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: سه چيز باعث هلاكت و سه چيز وسيله نجات است و اما آن سه كه باعث هلاكت است حرص و آز است، پيروى هواى نفس، خود بينى و عجب مرد است، و اما آن سه كه وسيله ‏ى نجاتست ترس از خدا در آشكار و نهان، ميانه ‏روى در ثروت و تهی ‏دستى و دادگرى در حال خوشنودى و خشم.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 186

 رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود : كه همانا اين دلها زنگار ميگيرد همان طورى كه آهن زنگار ميگيرد و همانا جلوه ‏ى دلها بخواندن ( و عمل کردن ) قرآنست.   ارشاد القلوب ج‏لد 1  صفحه 191

 حضرت نبى اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: مطالب قرآن در پنج بخش خلاصه می‏شود: بخشى حلال و بخشى محرمات و قسمتى محكم و بعضى متشابه و بعض دگر داستانها است بحلال عمل كنيد و از حرام دورى كنيد محكمات را پيروى نمائيد به متشابهات ايمان بياوريد از داستانهايش عبرت و پند بگيريد، ايمان بقرآن نياورده كسى كه محرماتش را حلال بداند و بدترين مردم كسى است كه قرآن را بخواند و رعايت حرام و حلال و منهياتش را نكند.   ارشاد القلوب ج‏لد 1 صفحه 191

حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: كه قرآن را منظم و نيكو بخوانيد نه مانند نثر و مانند شعر تند نخوانيد در عجايب قرآن بايستيد و فكر كنيد و بواسطه قرآن دلها را تكان دهيد و همت شما اين نباشد كه تند بخوانيد و زود بآخر سوره برسيد (بلکه قرآن را بفهمید). ارشاد القلوب ج‏لد1 صفحه 193

 حضرت رسول(صلی الله علیه و آله و سلم) خطبه ‏اى خواند و فرمود: خيرى در زندگى نيست مگر براى عالم سخنور يا شنونده ‏اى كه اندرزها را بگوش گيرد ، مردم شما در زمان بلا قرار گرفته ‏ايد و همانا عمر بسرعت ميگذرد شما شب و روز را ديديد كه هر تازه ‏اى را كهنه می ‏كند و هر دورى را نزديك ميكند و وعده‏ ها را ميرساند.    ارشاد القلوب ج‏لد1 صفحه 193

حضرت رسول(صلی الله علیه و آله و سلم)  فرمود: آيا شما را راهنمائى كنم به كسل ترين، بخيل ‏ترين، ستمگرترين مردم، عاجزترين، و دزدترين مردم، عرضكردند بلى يا رسول اللَّه فرمود: كسل ‏ترين مردم بنده‏ ى سالم و آسوده خاطريست كه زبان و لبانش ذكر خدا نميگويد (  بهترین ذکر همواره به یاد خدا بودن و عالَم را محضر خدا دانستن و گناه نکردن است ) ، بخيل ترين مردم كسى است كه بر مسلمانى بگذرد و سلام نكند، فرمود: دزدترين مردم مرديست كه از نمازش بدزدد و ( کسی که نمازش را سبک شمارد )  مانند پارچه‏ اى كهنه‏ نمازش را درهم می ‏پيچد پس فرشتگان آن نماز را برگردانند و بصورتش بزنند و ستمگرترين مردم بنده‏ ايست كه نام من در برابرش برده شود و بر من صلوات نفرستد و عاجزترين مردم مردمى است كه از دعا كردن عاجز باشد.   ارشاد القلوب ج‏لد1صفحه 194

 سخنان رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) : اى مردم در باره‏ ى قرآن مجيد انديشه و فكر كنيد كه شما را راهنمائى براه راست كند و خدا قرآن را سالم از تحريف نگاهداشته زيرا كه خدا آنچه را كه اراده كند انجام ميدهد بترسيد از روز قيامت و فرمان خدا را اطاعت كنيد اين است شأن بندگان و از غضب خدا بترسيد پس چقدر از ستمگران نابود شدند.
ق وَ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ سوگند بقدس و قدرت خداوندى كجايند كسانى كه كاخهاى سر به فلك كشيده ساختند و بر مردم امارت و زمامدارى كردند و گمان ميكردند كه اين رياست از آنان بديگران منتقل نميشود ناگهان زمان برگشت و رياست از آنان گرفته شد و سپس جام هلاكت را نوشيدند و صداى گريه بر آنان بلند شد.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 195

حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) : و با برادران دينى خود نيرنگ و خدعه مكنيد ظاهر و باطن‏تان يكسان باشد.
و هر كس چنين باشد آثار نيرنگ بر چهره ‏اش ظاهر و آشكار است و از لغزش‏هاى زبان مطلب روشن می شود پس بواسطه نيرنگ بازى ذليل و پست می ‏شود در دنيا و عذاب پشيمانى است برايش در آخرت پس شب را بامداد كند در صورتى كه از زيان‏كاران باشد از نظر كردار و عمل‏.   ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 206

 رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: دو فرشته در طرف راست و چپ آدمى باشند فرشته‏ ى طرف راست بر دست چپى رياست دارد پس هر گاه بنده گناهى از او سر بزند دست راستى بدست چپى می ‏گويد، شتاب مكن گناه او را تا هفت ساعت منويس مهلتش بده پس هر گاه هفت ساعت گذشت و آن بنده توبه نكرد ميگويد بنويس كه چقدر اين بنده بی ‏شرم است.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 207

 از نبى اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) روايت شده كه فرمود : آبرو و شرف مؤمن به نماز شب است و عزتش در بی ‏نيازى از مردم است.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 210

از نبى اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) روايت شده كه فرموده : بيشتر فرزندان آدم درغفلت و بيخبرى ميباشند مگر اندكى از آنان ، آيا نمی ‏بينى هر گاه مالش زياد می‏شود خوشنود است و اگر كم شود ناراحت و اين شب و روز عمرش را كم و كوتاه ميكند اهميتى نميدهد كه عمر كوتاه شد براى عمر از دست داده افسرده خاطر و غمگين نميشود و بی ‏نياز نميشود كسى كه مالش زياد و عمرش كم گردد.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 213

 رسول اكرم صلّى اللَّه عليه و اله فرموده : هر كس دو روزش با هم يكسان‏ باشد فريب خورده و هر كس فردايش از امروز بدتر باشد ملعون است و هر كس بفكر كمى كردارش نباشد خردمند نيست و آنكه كردار و عقلش كم باشد پس مرگ براى او بهتر است از زندگيش.   ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 214

از نبى اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) روايت شده كه فرموده : آفريده‏ اى نيست مگر اينكه روز قيامت پشيمان می ‏شود ولى پشيمانى او را فايده‏ اى ندهد امّا خوشبخت زمانى كه می ‏بيند بهشت و آنچه را كه خداى تعالى براى پرهيزكاران وعده فرموده پشيمان می ‏شود زيرا كه او عملى مانند كردار متقين و پرهيزكاران ندارد و آرزو ميكند عبادت بيشترى از عبادت ايشان تا به پايه ‏ى بلند از مقام آنان برسد در فردوس اعلى و اگر از بدبختها باشد زمانى كه شعله‏ هاى آتش و آنچه را كه خدا از عذاب دردناك در دوزخ وعده كرده به بيند فرياد ميكشد و پشيمان می ‏شود هنگامى كه نميتواند گناه را ريشه كن كند تا سالم بماند از آنچه كه در آن گرفتار است پس اين است اندوه و غصه و درد بزرگ.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 217

حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) در وصيتش به امير المؤمنين على عليه السّلام سه بار فرمود :
بر تو باد به نماز شب خواندن ،  حضرت رسول اين كلام را تكرار كرد سپس فرمود: مگر نمی ‏بينى شب زنده داران را كه صورت آنان از تمام مردم زيباتر است چه آنان در شب با خدا خلوت ميكنند خدا آنان را بنور خود ميپوشاند.   ارشاد القلوب جلد 1 صفحه  225

 حضرت نبىّ اكرم صلّى اللَّه عليه و اله فرموده: همانا خانه ‏هائى كه در آنها نماز شب و قرآن خوانده می‏شود آسمان را روشن ميكنند همان طورى كه ستارگان درّى زمين را روشن مينمايند.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 224

 از عايشه روايت شده گفته است كه : رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) از خواب برمی ‏خاست و نماز و قرآن ميخواند و گريه ميكرد بعد می ‏نشست قرآن و دعا ميخواند و اشك ميريخت بطورى كه محاسن و گونه ‏هاى مباركش از اشك ديدگانش ‏تر می‏شد. عايشه گفت عرضكردم:
اى رسول خدا آيا خدا گناه گذشته و آينده‏ ى ترا نيامرزيده؟
حضرت فرمود: آيا بنده سپاسگزار نباشم‏.   ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 223

  حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده است : كه هر گاه بنده از خوابگاهش بلند شود و ديدگانش خواب آلود باشد تا اينكه پروردگارش را بوسيله ‏ى نماز شَبَش خوشنود كند خداوند بوسيله ‏ى اين بنده به فرشتگانش مباهات‏
و نازش كند سپس ميفرمايد: آيا نمی ‏بينيد اين بنده‏ ى را كه از بستر خوابش بلند شده و لذت خوابش را واگذاشته براى خواندن نمازى كه بر او واجب نكرده‏ ام، شما فرشتگان من گواه باشيد كه من او را آمرزيدم.    ارشاد القلوب ج‏لد 1 صفحه 222

حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و اله فرموده كه خداى تعالى ميفرمايد:
هميشه بنده ‏ى من بوسيله نمازهاى نافله بمن نزديك می ‏شود در صورتى كه كاملا بمن اخلاص دارد تا اينكه او را دوست دارم پس هر گاه او را دوست داشتم آنچه را كه من می ‏بينم و ميشنوم او هم می ‏بيند و می ‏شنود او بمنزله ‏ى قدرت من است اگر از من چيزى بخواهد به او ميدهم و اگر پناه بمن آورد پناهش می ‏دهم‏.    ارشاد القلوب ج‏لد 1 صفحه 222

از بيان پيغمبر صلّى اللَّه عليه و اله اين استفاده می ‏شود كه فرمود بهترين عبادت پنهان ‏ترين عبادات است و بهترين ذكرها ذكر پنهان است.   ارشاد القلوب ج‏لد 1  صفحه 227

حضرت رسول اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود كه خدا فرموده كسى كه وضويش باطل شود وضو نگيرد به من ستم كرده و هر كس وضو بگيرد دو ركعت نماز با آن وضو نخواند مسلم بمن ستم كرده و هر كس دو ركعت نماز بخواند مرا نخواند بمن ستم كرده و هر كس وضو گرفت و نماز خواند و مرا ياد كرد و من او را جواب ندادم مسلم به او ستم‏
كرده ‏ام ولى بدانيد كه من پروردگارى ستم ‏كننده نيستم.  ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 229

 رسول خدا صلّى اللَّه عليه و اله فرمود هر كس يك ساعت از عمرش را بيهوده تباه كند سزاوار است حسرت و اندوهش روز قيامت طولانى باشد.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 230

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هركس بيخبر از آخرت باشد پشيمانيش در قيامت بسيار است‏.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 230

 رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) بحضرت امير المؤمنين فرمود: كه يا على بر تو باد به شك ريختن از ترس خدا زيرا كه خدا بشماره‏ ى هر دانه‏ ى اشك تو خانه ‏اى در بهشت برايت ميسازد.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 233

 حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : اگر گريه ‏كننده ‏اى در ميان جمعيتى باشد خدا بواسطه‏ ى او بر تمام آن مردم رحم ميكند.     ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 233

پيغمبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هر مؤمنى كه باندازه بال مگسى اشك از چشمش بيرون آيد و بگونه ‏اش برسد خدا آتش دوزخ را بر او حرام گرداند. ( البته گریه ای که با معرفت و برای خدا باشد ) حضرت محمد (ص)  فرمود: سه چشم است كه آتش را نمی ‏بينند چشمى كه از خوف خدا گريه كند و چشمى كه بيدار بماند در اطاعت پروردگار و چشمى كه از نامحرم پوشيده شود. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 236

 از پيغمبر اكرم صلّى اللَّه عليه و اله روايت شده براى بهشت دريست كه آن را در مجاهدين و پيكاركنندگان در راه خدا ميگويند از همان در وارد ميشوند و فرشتگان به آنان مرحبا ميگويند و اهل محشر تماشاى كرامتى كه خدا بآنان فرموده ميكنند و بزرگترين جهاد، جهاد با نفس است زيرا كه نفس فرمان دهنده ‏ى بديها است ميل‏ كننده‏ ى به شرها و شهوتهاست و در اعمال خير آدم نسبت بآن اعمال سنگينى ميكند آرزوهايش زياد، فراموش‏ كننده است هول و هراسهاى قيامت را طلب‏ كننده رياست و آسايش است خداى تعالى ميفرمايد: «إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي» « سوره عنكبوت آیه  69 » همانا نفس فرمانده بديهاست مگر اينكه پروردگار من رحم فرمايد.  و نيز حضرت فرمود: بهترين نبرد و پيكار سخن عدل است كه در پيشگاه سلطان ستمگر گفته شود و هر كس بخواهد كه خودش را اصلاح كند بايد مرامش را جنگيدن با نفس قرار دهد مخالفت اين مرام را نكند تا آنجا كه موافق كتاب خدا و سنت پيغمبر و آداب‏ امامان از اهل بيت آن پيغمبر باشد.   ارشاد القلوب  ج‏لد 1 صفحه 238

 حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) : هيچ قطره آبى در پيشگاه خدا دوست‏ تر از قطره‏ ى اشكى كه از ترس و بيم خدا ريخته شود و از قطره‏ ى خونى كه در راه خدا ريخته شود نيست و هر بنده ‏اى كه از خوف خدا گريه كند خدا او را از جام رحمتش سيرآب كند و او را در بهشت شادان و خندان كند و خدا بواسطه‏ ى او رحم كند بر تمام اطرافيان فاميلش اگر چه شماره‏ ى آنها به بيست هزار برسد و هر چشمى كه اشك در آن دوران زند خدا بدنش را بر آتش دوزخ حرام گرداند سختى و ذلت باو نرسد اگر بنده ‏اى در ميان قومى اشك بريزد خدا بواسطه گريه‏ ى او تمام آن مردم را نجات عنايت فرمايد. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 236

رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) به مردى فرمود: كه آيا تو را بر كارى كه خدا بواسطه آن تو را وارد بهشت كند راهنمائى نكنم ، عرضكرد بلى اى رسول خدا، فرمود: انفاق كن از آنچه خدا بتو عطا كرده، عرضكرد اگر چيزى نبود كه انفاق كنم فرمود: يارى كن ستمديده را عرضكرد اگر قدرت يارى نداشتم چه كنم؟ فرمود: سخن حق و خير بگو تا فايده برى يا اينكه خاموش باش ( ساکت باش ) تا سلامت بمانى.   ارشاد القلوب ج‏لد 1 صفحه 248

 رسول خدا صلّى اللَّه عليه و اله فرمود: هر كس زبانش را نگهدارد خداوند
بديهاى او را ميپوشاند و هر كس خشم خود را فرو برد خداوند از عذابش او را نگهدارد و هر كس از خدا پوزش طلب كند خدا هم از او ميپذيرد.   ارشاد القلوب ج‏لد 1 صفحه 249

مرد عربى به رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)عرضكرد مرا بر كردارى راهنمائى كن كه به آن عمل نجات بيابم ، فرمود: گرسنه را سير كن، تشنه را آب ده، امر به معروف كن، نهى از منكر بنما اگر بر اينها قدرت نداشتى زبانت را نگهدار زيرا كه بواسطه همين زبان شيطان بر تو چيره شود.   ارشاد القلوب ج‏لد 1 صفحه 250

حضرت محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند : هر گاه ديدى كه مؤمن خاموش و با وقار است به او نزديك شو زيرا كه او كلمات حكمت آميز گويد.  ارشاد القلوب ج‏لد 1 صفحه 250

 حضرت رسول خدا صلّى اللَّه عليه و اله به ابى ذر فرمود: آيا تو را عمل و كردارى نياموزم كه بر زبان آسان و در ميزان سنگين باشد عرضكرد بلى اى رسول خدا بياموز مرا ، حضرت فرمود: آن عمل سكوت و خوش خلقى و ترك نمودن حرفهاى بی فایده است. ارشاد القلوب ج‏لد 1 صفحه 251

 رسول خدا صلّى اللَّه عليه و اله فرمود كه جبرئيل گفته است كه خداى تعالى فرموده: بنده‏ ى من هر گاه مرا شناختى عبادت مرا كردى و اميدوار بمن بودى و كسى را با من شريك نساختى ترا می ‏آمرزم اگر چه گناهانت دنيا را پر كرده باشد من هم دنيا را براى تو پر از آمرزش ميكنم و باكى هم ندارم.   ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 258

رسول خدا صلّى اللَّه عليه و اله فرمود: حيا از ايمان است‏.  ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 267

  روزى رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به همراهانش فرمود: از خدا شرم كنيد عرضكردند چگونه شرم كنيم اى رسول خدا فرمود: اگر ميخواهيد حيا و شرم كنيد خود را نگهداريد از سخنانى كه نبايد گوش دهيد و شكم را از حرام و بايد مرگ و بلاى طولانى را بياد آوريد و هر كس اراده‏ ى آخرت را دارد واگذارد زينت دنيا را پس هر كس چنين كند مسلم از خدا حيا كرده و حق حيا را ادا كرده.    ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 267

حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود : حيا از ايمانست پس كسى كه شرم ندارد ايمان ندارد و خيرى در او نيست.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 267

 نبى اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) از تواضع و فروتنى زياد ، خودش لباسش را وصله ميكرد، كفشش را پينه می ‏نمود، گوسفندش را ميدوشيد، با غلامان به روى زمين می ‏نشست، بر الاغ سوار ميشد و كسى را در رديف خود سوار ميكرد و شرم نميكرد از اينكه خودش از بازار چيزى بخرد و به خانه بياورد، با دارا و نادارا دست می‏داد ، دستش را از دست كسى رها نميكرد تا وقتى كه طرف مقابل دستش را رها مينمود و بر هر كس از مقابلش می ‏آمد چه كوچك و چه بزرگ چه فقير و غنى سلام ميفرمود. هر كس آن حضرت را دعوت به مهمانى ميكرد می ‏پذيرفت اگر چه‏ به چند دانه خرما دعوت ميشد، كم خرج بود از نظر زندگى طبيعتى گرامى داشت با مردم خوش برخورد بود ، چهره ‏اى بشاش و لبخندى بر لب داشت اما نه اينكه خندان باشد، غمگين بود ولى چهره ‏اش گرفته نبود، فروتن بود نه اينكه اظهار ذلت و پستى كند، بخشنده بود نه اينكه زياد روى كند.دلى نازك و مهربان داشت نسبت به تمام مسلمانان، غذاى زياد نميخورد كه باد گلو كند ، دست طمع به سوى كسى دراز نميكرد، در ستايش او همين بس كه خداى تعالى ميفرمايد: «وَ إِنَّكَ لَعَلى‏ خُلُقٍ عَظِيمٍ»    « سوره قلم آیه 4 ». تو را خلقى بزرگ است.  ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 275

 پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)  فرمود : مرد روز قيامت می ‏آيد نگاه به نامه‏ ى عملش‏ ميكند اثرى از كارهاى نيك خود را در آن نامه نمی ‏بيند سپس عرض ميكند كجاست كارهاى شايسته‏ ى من كه در دنيا انجام داده ام پاسخ داده می ‏شود تو غيبت مردم را كردى به جاى غيبت‏هايت ثواب‏هاى تو در نامه عمل كسانى كه غيبت آنها را كردى نوشته شد.  ارشاد القلوب جلد 1  صفحه  277

حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمود: در شب معراج بر گروهى گذشتم كه رويشان را با ناخنها ميكندند از جبرئيل پرسيدم كه اينان چكاره ‏اند؟ گفت: ايشان كسانى هستند كه غيبت مردم را ميكردند.  ارشاد القلوب جلد 1  صفحه  279

رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) در يك سخنرانى ، بزرگى خطر ربا را خاطر نشان ساخت و فرمود: كه همانا يك دِرهم از ربا گناهش از هفتاد زنا آنهم با كسانى كه محرمش باشند بزرگتر است و گناه بزرگتر از اين بردن آبروى مسلمانست.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه  279

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) :   كسى كه آبروى مؤمنى را نگه دارد بر خداست كه او را از آتش آزاد كند.  ارشاد القلوب جلد 1  صفحه  280

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند :  خوشا به حال كسى كه از عيبجوئى مردم صرف نظر كند و سرگرم عيبهاى خودش باشد ( و به اصلاح آنان بپردازد )  و آنچه سبب غيبت می ‏شود خشم و حسدى است كه در سينه است هر گاه مردم خود را از اين دو حفظ كردند غيبت مردم را كمتر ميكنند. ارشاد القلوب جلد 1  صفحه  280

 از جابر بن عبد اللَّه روايت شده او گفته كه رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده : قناعت گنجى است كه تمام نميشود. ارشاد القلوب جلد 1  صفحه  283

 حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم)به بعضى از همراهانش فرمود : با ورع باش كه عابدترين مردم باشى، قانع باش كه سپاسگزارترين خلق باشى، هر چه را كه براى خويش دوست دارى همان را براى مردم دوست داشته باش تا مؤمن باشى، با همسايگان نيكو رفتار كن تا مسلمان واقعى باشى، خنده ‏ات را كم كن زيرا كه خنده‏ ى زياد دل را مي ميراند.  ارشاد القلوب جلد 1  صفحه  283

رسول خدا صلّى اللَّه عليه و اله فرمود:
همانا اگر بنده واقعا توكل به خدا كند خدا او را مانند مرغى قرار دهد كه صبح با شكم گرسنه از آشيانه ‏اش بيرون آيد و شب با شكم سير به لانه ‏اش برگردد.  ارشاد القلوب جلد 1  صفحه  288

 حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: كه هر كس توكل به خدا كند خدا هم او را از حيث روزى كفايت كند و هر كس از دنيا اميدوارى داشته باشد خدا او را به دنيا واگذارد و هر كس اراده كند كه روزيش را خدا برساند از جايى كه گمان ندارد ( روزیش میرسد ) پس بايد توكل بخدا كند.  ارشاد القلوب جلد 1  صفحه  288

عربى وارد مسجد شد ،  حضرت محمد(صلی الله علیه و آله و سلم)  به او گفت شترت را بستى عرضكرد نه توكل بر خدا كردم حضرت فرمود شتر را ِببَند و برخدا هم توکل كن‏.    ( یعنی همیشه کارها را درست انجام بده و به خدا توکل کن )   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه  290

رسول خدا صلّى اللَّه عليه و اله فرمود: از سه خصلت بپرهيزيد زيرا كه اين سه خصلت سرآمد تمام گناهانست. زينهار از تكبر و سركشى دورى كنيد زيرا كه تكبر شيطان را وادار كرد كه بر آدم سجده نكند پس خدا او را راند و نفرين كرد و زينهار از حرص و آز بپرهيزيد زيرا كه حرص و آز سبب شد كه آدم از آن درخت بخورد و خورد و از بهشت بيرون شد و زينهار از حسد بپرهيزيد كه كه قابيل را حسد وادار كرد بر كشتن برادرش هابيل و شخص حسود منكر است و خشمگين به  ( اراده ) و قضاى خداوند.  ارشاد القلوب جلد 1  صفحه  311

رسول اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود كه حسد كردار نيك انسان را ميخورد آنچنان كه آتش هيزم را ميخورد بنا بر اين پس حسد نورزيد.    ارشاد القلوب جلد 1  صفحه  313

 رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده است كه آدم خوش‏خو درجه‏ ى روزه ‏دار و نماز شب خوان را دارد.  ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 321

 رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: همانا خوى خوش گناهان را آب ميكند آنچنان كه خورشيد يخ را آب می ‏كند و همانا خو و اخلاق بد عمل را فاسد می ‏كند آنچنان كه سركه عسل را فاسد ميكند.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 321

 حضرت نبى اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) پرسيدند كه كدام يك از مؤمنان برترند از نظر ايمان فرمود : آنان كه داراى خوى نيكند.  ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 320

پيغمبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمود از روشن بينى مؤمن بپرهيزيد كه او با نور خدا نگاه می ‏كند يعنى به نورى كه خدا به او بخشيده است.    ارشاد القلوب جلد 1  صفحه  314

 رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود : كه خوى خوش دوستى را پا بر جا ميكند و تواضع و فروتنى كينه را ميبرد و هر كس كه يقين داشته باشد كه عوض انفاقش به او داده خواهد شد بخودش سختى ميدهد و انفاق مينمايد.روزى را بوسيله صدقه دادن فرود آوريد زينهار مبادا اينكه صاحب حقى را از حقش محروم كنيد و عكس العمل آن را در گناه نشان دهيد.    ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 321

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم)  فرمود : مدارا بركت است و زشتخوئى شومى و نامباركى است. و فرمود : نزديكترين شما به من روز قيامت راستگوترين شماست و كسى كه امانت را به صاحبش برگرداند و باوفاترين شما در پيمان خوشخوترين شما است.  و نيز فرمود: كه اى فرزندان عبد المطلب سلام را آشكار كنيد، پيوند خويشاوندى نمائيد، مردم را غذا بدهيد، خوش كلام باشيد تا به سلامت وارد بهشت گرديد.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 321

 حضرت نبى اكرم صلّى اللَّه عليه و اله فرمود : هميشه بنده راستگوست تا اينكه خدا نامش را در شماره راستگويان نويسد و هميشه دروغگوست تا خدا او را در رديف دروغگويان قرار دهد و راستى ستون دين و سبب نجات مسلمانان است و راستگوئى درجه‏اى است كه همتاى پيامبريست و سرچشمه‏ ى جوانمردى و سبب رفاقت با پيامبرانست در بهشت چنان كه خداى تعالى می ‏فرمايد  «فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً» « سوره نساء آیه 171 » پس ايشان با كسانى هستند كه خدا نعمتش را بر آنان ارزانى داشته از پيمبران و راستگويان و شهيدان و مردان شايسته و اينان نيكو رفيقانى هستند و صادق اسمى است كه لازم است براى راستگوئى و صديق كسى است كه مبالغه‏ كننده است راستى را در كردار و گفتارش، در تمام احوال تصديق ميكند عملش و گفتارش را و هر كس ميخواهد كه خدا با او باشد هميشه راستگو باشد زيرا كه خداى تعالى ميفرمايد: «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصادقين» ( سوره بقره آیه 153 )  هميشه خدا با راستگويان است و آدم بازيگر ( دروغگو ) بوى‏ بهشت را نمی ‏شنود و راستگو كسى است كه ظاهر و باطنش يكى است‏.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه  317

 رسول اكرم صلّى اللَّه عليه و اله فرمود همانا من دو چيز گرانبها در ميان شما می ‏گذارم كه اگر شما بر آن دو چنگ بزنيد هرگز گمراه نخواهيد شد بعد از من ، يكى كتاب خدا و ديگرى فرزندان  منست اين دو از هم جدا نميشوند تا اينكه بر من وارد شوند در كنار حوض پس رسول خدا فرمان به پيروى اهل بيتش داده تا روز قيامت‏. اين بيان دليل است بر اينكه در هر عصرى كسى از آل پيغمبر ميباشد كه بپاخيزد با كتاب و سنت و عمل بدستورات كتاب نمايد در تفسيرش و تفصيل حلال و حرامش و اين قول را جز مردمان شيعه‏ ى دوازده امامى كسى قائل نيست و همين تفصيل نيز دلالت بر صدق و و درستى گفتارشان دارد پس واجب است كه بر مذهب شيعه بود و همانا راستى كليد تمام خوبيها و قفل در تمام باب بديهاست و هر كسى اين صفت را دارا باشد از تمام واديهاى گناه و رسوائيها و عيب‏ها نجات پيدا می ‏كند  و حضرت امير المؤمنين عليه السّلام فرمود كه راستگو بر شريفترين جاهاى نجات قرار گيرد و گرامى باشد و دروغگو در مقامى بسيار پست باشد.    ارشاد القلوب جلد 1  صفحه  316

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمود: كه صبر نصف ايمان و يقين تمام ايمانست و هر كس بر مصيبتى شكيبائى كند به هر مرتبه‏ اى كه صبر كرده خدا در نامه‏ ى عملش سيصد درجه مينويسد فاصله ما بين هر درجه‏ اى از هفت طبقه‏ ى زمين است تا عرش و هر كس در مقابل زحمتهاى طاعت و بندگى‏ صبر كند خداوند امر ميفرمايد كه در نامه‏ ى عملش ششصد درجه بنويسند فاصله‏ ى درجه ‏اى تا درجه‏ ى ديگر از دل زمين تا بالاى عرش است و هر كس صبر در مقابل گناه نمايد خداوند امر فرمايد كه نهصد درجه در نامه‏ ى عملش بنويسند فاصله از درجه‏ اى تا درجه ديگر از هفت طبقه‏ ى زمين تا فراز عرش است.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه  307

 حضرت رسول(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: كه بردبارترين مردم آنانند كه هنگام خشم كردن می ‏بخشند ، شكيباترين مردم کسانی هستند كه خشم خود را فرو برند، ثروتمندترين مردم كسانى باشند که به آنچه كه خدا نصيب آنان قرار داده راضى باشند، دوست‏ ترين مردم در پيشگاه خدا آنانند كه بسيار به ياد خدايند ( کسانی که دائم به یاد خدا هستند ، دیگر به فکر گناه نیستند ) ، دادگرترين خلق خدا كسى است كه حق را بدهد، دوست‏دار براى مسلمانان همان چيز را كه براى خود دوست دارى و ناخوش‏دار براى مسلمانان آنچه را كه براى خود ناخوش دارى.     ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 322

 حضرت نبى اكرم صلّى اللَّه عليه و اله فرمود: شما كه نميتوانيد با مالهايتان به مردم کمک كنيد پس با خوى خوش خود و روى گشاده به مردم‏ كمك كنيد.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 323

از رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) پرسيدند كه شومى چيست ؟ فرمود بد اخلاقى‏ است.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 324

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود : سه چيز است كه شناخته نمی ‏شود مگر در سه موقع : 1- بردبارى شناخته نمی ‏شود مگر در حال خشم2- شجاعت شناخته نمی ‏شود مگر در ميدان جنگ 3- برادر شناخته نمی ‏شود مگر هنگام نيازمندى به او.  ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 324

 حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود دو صفت است كه خدا آن دو را دشمن دارد يكى بخل ‏ورزيدن و ديگر زشتخوئى و خدا اين صفات را در اين آيه ‏ى شريفه جمع كرده چنانچه ميفرمايد «وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» «  سوره حشر آیه 9 » و آنكه نگه داشته شود از بخل نفسش پس ايشان رستگارانند.     ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 331

نبى اكرم صلّى اللَّه عليه و اله فرموده سخاوت درختى است از درختهاى بهشت هر كس به شاخه ‏اى از آن بچسبد نجات پيدا كرده است.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 331

 از پيغمبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) راجع به اين آيه پرسيدند كه خدا ميفرمايد: «فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ» « سوره انعام آیه 125  » پس كسى را كه خدا بخواهد راهنمائى كند سينه ‏اش را می ‏گشايد از براى اسلام ، فرموده است در دلش نورى واقع می ‏شود كه دلش را گشاده و پهناور می ‏كند.
و فراست از خصوصيات مؤمنين است كه در دلش نورى درخشش می ‏كند به واسطه آن حقايق را درك می ‏كند و هر كس از محرمات چشم پوشى كند و نفسش را از شهوتها نگه دارد و دلش را با صفاى سرشتش و مواظبت خداى تعالى آباد كند و ظاهرش را پيرو كتاب الهى و سنت پيغمبر قرار دهد و در معده ‏اش مال حرام وارد نكند و زبانش را از دروغ و غيبت و سخنان بيهوده نگه دارد هيچ گاه فراستش اشتباه نميكند.و سزاوار است براى كسى كه با راستگويان همنشينى ميكند با آنان با راستى و درستى معامله كند  زيرا كه دلهايشان كارآگاهان دلهاست و سزاوار است كه با آنان باشد چنانچه خداى تعالى ميفرمايد «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ» « سوره توبه آیه 120  » اى كسانى كه ايمان آورديد از خدا بپرهيزيد و با راستگويان باشيد يعنى آنان كه راستگوئی‏شان معلوم است و ايشان آل محمّد صلّى اللَّه عليهم می ‏باشند.
و دليل بر اينكه اينان راست‏گويانند فرمايش خداى تعالى است كه ميفرمايد: «إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» « سوره احزاب آیه 33 » همانا خدا اراده می ‏فرمايد كه از شما آل پيغمبر پليدى را ببرد و شما را پاك و پاكيزه نمايد و دروغ هم يكى از پليديهاست.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه  315

  حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمود كه روزى به سوى سخاوتمند تندتر ميرود از كاردى كه به گلوى شتر ميرود خداوند بكسى كه بر ديگران غذا ميخوراند بر فرشتگانش مباهات و فخر ميكند.    ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 331

 مقداد عرضكرد اى پيغمبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) هدنه چيست؟ فرمود:
سراى بلا و جدائى پس هر گاه شما را فتنه‏ ها مانند پاره‏ اى شبهاى تاريك فرا گيرد در اين هنگام بر شما باد بقرآن زيرا كه قرآن شفاعت‏ كننده ايست كه شفاعتش پذيرفته می ‏شود و گواهيست راستگو.
هر كس كه قرآن را پيشواى خويش قرار دهد او را بسوى بهشت ميكشاند و هر كس كه قرآن را پشت سر اندازد او را بسوى دوزخ ميكشاند و قرآن راهنمائيست روشن بسوى راه خير و خوبى ظاهرش حكم است و باطنش دانش است شگفت انگيزیه ايش بی ‏شمار است امور غريبه ‏اش تمام ‏شدنى نيست و او ريسمان متين خداست.
راه قرآن راست است هر كس سخن قرآن بگويد راست گفته است و هر كس باو دادگرى كند دادگر است، هر كس بقرآن عمل كند نتيجه ميبرد همانا مؤمنى كه قرآن بخواند (وعمل کند ) مانند ترنج است مزه‏ اش خوش و بوى عطر از دهانش بيرون آيد و همانا كافر مانند حنظل طعمش تلخ است و بويش بد است‏. ارشاد القلوب ج‏لد1 صفحه 193

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند : کسی که خاندان ما را دوست دارد ، باید خدا را به خاطر نخستین نعمتهایش سپاس گوید ، گفته شد : نخستین نعمتها کدام است ؟ فرمود : پاکزاد بودن ( حلال زاده بودن ) ، { چون } دوست نمیدارد ما را مگر کسی که ( حلال زاده ) باشد و دشمن نمیدارد ما را جز کسی که پاکزاد نباشد.  معانی الاخبار صفحه 160

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود : پس از بت پرستی ، نخستین چیزی که پروردگارم مرا از آن نهی کرد ، شرابخواری و بدگویی و ستیزه با مردم است.  نهج الفصاحه صفحه 197 حدیث 978

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند : نخستین بشارتی که به مومن داده میشود این است که به او گفته شود : مقدمت گرامی باد ، خداوند تشییع کنندگان تو را بخشود ، و دعای کسانی را که برای تو طلب مغفرت کردند و شهادت کسانی را که به نفع تو گواهی دادند پذیرفت.  بحارالانوار جلد 82 صفحه 51

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند : نخستین سوال ( عقیدتی ) که از بندگان سوال میشود دوستی ما خاندان است.  بحارالانوار جلد 7 صفحه 260

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند : نخستین اسباب نافرمانی خداوند بزرگ شش چیز است : 1.دنیا دوستی 2.ریاست طلبی 3.شکمبارگی 4.پرخوابی 5.راحت طلبی 6.زن بارگی اصول کافی جلد 3 صفحه 397

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمودند : نخستین عامل دوزخی شدن امت من دو چیز میان تهی است. گفتند : آن دو چیز کدام است ؟ حضرت فرمود : شهوت و دهان ، و بیشترین عامل ورود به بهشت پرهیزگاری و خوش خُلقی است.  خصال شیخ صدوق صفحه 78

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند : به من وحی شده است که علی (ع) سرور مومنان و پیشوای پارسایان و رهبر سپید چهرگان و نخستین جانشینی است که خاتم پیامبران او را به جای خود نشانده است.  بحارالانوار جلد 36 صفحه 86

رسول خدا (ص) فرمودند : کسی که لباس بپوشد و با آن فخر فروشی کند ، خداوند او را به پرتگاه جهنم می افکند و او همنشین قارون خواهد بود ، چون قارون اولین کسی بود که فخر فروشی و مباهات کرد و خدا او و خانه اش را در دل زمین فرو بُرد و کسی که فخر فروشی کند در مقام جبروت با خدا رو در رو شده است.  بحارالانوار جلد 36 صفحه 86

 رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به امیرالمومنین (علیه السلام) فرمود : ای علی ! تو پس از من مظلوم هستی ، پس ویل ( جایگاهی در جهنم ) برای کسی است که با تو بجنگد. و طوبی ( از منازل بهشت ) برای کسی که همراه تو ( با دشمنان دین ) بجنگد.   بشارة الصطفی ، مسند امام رضا (ع) جلد 1 صفحه 122 حدیث 91

 رسولخدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود :  ای علی ! تو بهترین فرد بشر ( پس از من ) هستی . در این مطلب هیچ کس غیر از کافر شک و تردید ندارد.  عیون الاخبار الرضا (ع) ، مسند امام رضا (ع) جلد 1 صفحه 130 حدیث 117

 رسولخدا (ص) به امیرالمومنین (ع) فرمود : ای علی ! اگر تو نبودی ، پس از من ، مومنان شناخته نمی شدند. عیون الاخبار الرضا (ع) ، مسند امام رضا (ع) جلد 1 صفحه 129 حدیث 111 ( توضیح : چنانچه در احادیث متواتره از رسولخدا (ص) وارد شده ، حب امیرالمومنین (ع) نشانه ایمان و بغض حضرتش نشانه نفاق است.از این رو ، امام امیرالمومنین (ع) شاخص برای تعیین مومن از منافق است.چنانچه از بعضی صحابه نقل شده که گفته اند : (( ما ، در زمان صدر اسلام ، فرزندان خود را با حب امیرالمومنین (ع) می شناختیم )) ( که مومن هستند یا منافق ).

 حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) به علی (ع) فرمودند : ای علی ! تو فاروق اعظم ( برترین جدا کننده حق از باطل ) هستی ، و تو صدیق اکبر ( بزرگترین صدیق در میان گذشتگان و آیندگان ) هستی .... ای علی ! پس از من ، ( مردم ) از تو جدا خواهند شد . ای علی ! پس از من ( مردم ) تو را رها میکنند.   عیون الاخبار الرضا (ع) ، مسند امام رضا (ع) جلد 1 صفحه 127 حدیث 106

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به امیرالمومنین (ع) فرمود : هنگامی که من از دنیا رفتم ، کینه هایی در سینه های گروهی ظاهر میشود ، که آنان علیه تو مجتمع میشوند ، و تو را از حقت منع میکنند.  عیون الاخبار الرضا (ع) ، مسند امام رضا (ع) جلد 1 صفحه 133 حدیث 150

حضرت محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) در نخستین روز ولادت حضرت سیدالشهدا (ع) ، فرزند خود را دید و گریست . اسماء بنت عمیس که قابله امام حسین (ع) بود ، علت گریه رسول خدا (ص) را پرسید ، پیامبر فرمود : گروه سرکش پس از من او را می کشند . خدا آنان را به شفاعت من نرساند.  عیون الاخبار الرضا ، مسند امام رضا (ع) جلد 1 صفحه 149 حدیث 198

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود : بهشت حرام شده بر هر کسی که به اهل بیت من ظلم کند ، و با آنان بجنگد ، و بر کسی که متعرض به آنان باشد ، و هرکسی که دشنام گو به ایشان باشد.  امالی شیخ طوسی ، مسند امام رضا (ع) جلد 1 صفحه 238 حدیث 441

 رسولخدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود : من خزانه علم هستم ، و علی (علیه السلام) کلید این خزانه است و هرکس خزانه را بخواهد ، باید از کلید بهره گیرد.  عیون الاخبار الرضا (ع) ، مسند امام رضا (ع) جلد 1 صفحه 135 حدیث 163

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود : مَثَل او ( حضرت مهدی  ) مَثَل ساعت ( قیامت ) است که هیچ کس جز خدا آنرا در زمان خودش آشکار نمیسازد ، در آسمانها و زمین سنگین است . بر شما نمی رسد مگر به طور ناگهانی.  کمال الدین و تمام نعمة ، ینابیع المودة ، مسند امام رضا (ع) جلد 1 صفحه 224 حدیث 391

جهت دریافت حدیث هفته برروی اشتراک خبرنامه کلیک کنید.


نام و نام خانوادگی:

پست الکترونیکی:

 عضویت در کانال ارسال حدیث در نرم افزار تلگرام

http://telegram.me/ahadithshia

@ahadithshia

ورود اعضاء

لو گوی ما

لینک به وب سایت احادیث

حاضرین سایت

ما 296 مهمان آنلاین داریم
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
علت دفن شبانه حضرت زهرا (سلام الله علیها)
سه شنبه, 23 دی 1399
  علل الشرائع عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَسَدِيِّ... ادامه مطلب...
نامگذاری حضرت محسن (علیه السلام) توسط پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)
سه شنبه, 23 دی 1399
 الكافي الْعِدَّةُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ... ادامه مطلب...
فرمایشات امیرالمومنین (علیه السلام) بعد از خاکسپاری حضرت زهرا (سلام الله علیها)
سه شنبه, 23 دی 1399
 الكافي أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ رَفَعَهُ وَ أَحْمَدُ... ادامه مطلب...
دو رکن از دست رفته مولا امیرالمومنین (علیه السلام)
سه شنبه, 23 دی 1399
 أمالي الصدوق ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ... ادامه مطلب...
حضرت زهرا (سلام الله علیها)اولین کسی که در میان اهل بیت(علیهم السلام) به رسول خدا (صلی الله علیه و آله)ملحق شد
سه شنبه, 23 دی 1399
  الأمالي للشيخ الطوسي الْمُفِيدُ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ... ادامه مطلب...
اطاعت از اهلبیت (علیهم السلام) موجب {نظم شریعت و ملّت} و {امامت اهل بیت (علیهم السلام} جلوگیر از تفرقه
چهارشنبه, 16 بهمن 1398
  وَإطَاعَتَنَا (در نسخه ی دیگر : وطَاعَتَنَا ) نِظَاماً لِلْمِلَّةِ، وَ... ادامه مطلب...
اُنس حضرت فاطمه علیها السلام با مادر ، پیش از تولّد
یکشنبه, 27 اسفند 1396
  اُنس حضرت فاطمه علیها السلام با مادر ، پیش از تولّد 1-خديجه رضى اللّه... ادامه مطلب...
باب 66 (کتاب شریف عيون أخبار الرضا عليه السلام ) ثواب زيارت امام علىّ بن موسى الرّضا- عليهما السّلام-
شنبه, 28 بهمن -2
    باب 66 (کتاب شریف عيون أخبار الرضا عليه السلام ) ثواب زيارت امام علىّ... ادامه مطلب...
نامه امام رضا (علیه السلام) به فرزندش امام جواد (علیه السلام)
شنبه, 28 بهمن -2
  نامه امام رضا (علیه السلام) به فرزندش امام جواد (علیه السلام) شیخ صدوق... ادامه مطلب...
فضّه ؛ خدمتگذار حضرت فاطمه (علیها السلام)
دوشنبه, 14 اسفند 1396
فضّه ؛ خدمتگذار حضرت فاطمه (علیها السلام) حضرت فاطمه علیها السلام خدمتگذاری... ادامه مطلب...
شمّه ای از اخلاق ، صفات و کرامات امام یازدهم ابو محمّد بن علیّ العسکری (علیهِما السلام)
چهارشنبه, 17 آذر 1395
    شمّه ای از اخلاق ، صفات و کرامات امام یازدهم ابو محمّد بن علیّ... ادامه مطلب...
مناقبت و شهادتنامه حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام)
شنبه, 28 بهمن -2
  ماجراي تنبّه اسحق ‌بن‌ يعقوب كندي اسحق‌بن‌يعقوب‌كندي،... ادامه مطلب...
صلوات بر حجج طاهره عليهم السلام (از زبان امام حسن عسکری (علیه السلام)
شنبه, 06 آذر 1395
صلوات بر حجج طاهره عليهم السلام (از زبان امام حسن عسکری (علیه السلام)   ... ادامه مطلب...
حکمت نامه امام حسین (علیه السلام)
جمعه, 09 مهر 1395
ويژگىِ عاقل نزهة الناظرـ از امام حسين عليه السلام ـ : چون پيشامد سختى بر عاقل... ادامه مطلب...
سبب بی مهری برخی از اصحاب پیامبر با علی (علیه السلام)
جمعه, 24 بهمن 1399
  سبب بی مهری برخی از اصحاب پیامبر با علی (علیه السلام) خلیل بن احمد از... ادامه مطلب...
ردّالشمس یکی از فضائل مولاامیرالمومنین (علیه السلام)
سه شنبه, 28 خرداد 1398
پانزدهم شوال سالروز به وقوع پیوستن رد الشمس برای مولا امیرالمومنین (علیه... ادامه مطلب...
برخاستن براى تعظيم شنيدن اسم مبارك حضرت مهدی (علیه السلام)
پنجشنبه, 27 اردیبهشت 1397
  [تعظيم شنيدن اسم مبارك] 6 نجمة ايضا ششمين تكليف عباد،برخاستن براى تعظيم... ادامه مطلب...
زيارت امام حسین عليه السلام در روز اربعين ، به روايت صفوان جمّال
دوشنبه, 08 آبان 1396
  زِيارَةُ الأَربَعينَ بِرِوايَةِ صَفوانَ الجَمّالِ 3273.تهذيب الأحكام عن... ادامه مطلب...
زيارت حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) در روز بیستم ماه صفر (اربعین) توسط جابر بن عبد اللّه انصارى {بانضمام متن زیارت}
جمعه, 05 آبان 1396
  زِيارَةُ جابِرِ بنِ عَبدِ اللّه ِ الأَنصارِيِّ 3275.مصباح الزائر عن عطا :... ادامه مطلب...
متن كامل خطبه پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در غدير خم
شنبه, 28 بهمن -2
  متن كامل خطبه پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در غدير خم بسم الله... ادامه مطلب...
در سوگ امیر مومنان حضرت علی (علیه السلام)
شنبه, 28 بهمن -2
پس از شهادت امام (علیه السلام)، حسن بن علی (علیه السلام) به خطبه ایستاد وخدا را... ادامه مطلب...
خطبه امام حسن مجتبی (علیه السلام) بعد از شهادت امام امیرالمومنین حضرت علی (علیه السلام)
سه شنبه, 23 خرداد 1396
خطبه امام حسن مجتبی (علیه السلام) بعد از شهادت امام امیرالمومنین حضرت علی... ادامه مطلب...
حَبْلِ اللَّهِ کیانند ؟؟!!
دوشنبه, 12 آبان 1399
  آیه 103 سوره آل عمران وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لا... ادامه مطلب...
نشانه‌ های مؤمن راستین
شنبه, 28 بهمن -2
نشانه‌ های مؤمن راستین نمازهای شبانه‌ روزی ما دو قسم است: فرائض و نوافل.... ادامه مطلب...
زیارت اربعین از نشانه های مومن است
شنبه, 28 بهمن -2
در التهذیب از ابا محمد العسکری (علیه السلام) روایت شده که فرمود : وَ رُوِیَ... ادامه مطلب...
دعای حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) برای زائران امام حسین (علیه السلام)
چهارشنبه, 16 مهر 1399
دعای حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) برای زائران امام حسین (علیه السلام) وَ... ادامه مطلب...
جوانى حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) هنگام ظهور و پاسخ به شبهات
شنبه, 25 اردیبهشت 1395
جوانى حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) هنگام ظهور و پاسخ به شبهات  ... ادامه مطلب...
طول عمر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و پاسخ به شبهات
چهارشنبه, 22 اردیبهشت 1395
  طول عمر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و پاسخ به شبهات بدان شبهۀ... ادامه مطلب...