gototopgototop
ورود به سایتخانه احادیث احادیث موضوعی آیات واحادیث فضایل حضرت امام علی علیه السلام ردّالشمس یکی از فضائل مولاامیرالمومنین (علیه السلام)

ردّالشمس یکی از فضائل مولاامیرالمومنین (علیه السلام)

میانگین امتیار کاربران: / 1
ضعیفعالی 

پانزدهم شوال سالروز به وقوع پیوستن رد الشمس برای مولا امیرالمومنین (علیه السلام)

السَّلامُ عَلَيْكَ يا مَنْ رُدَّتْ لَهُ الشَّمْس

سلام بر تو ای کسی که خورشید برای او برگشت. 

( فرازی از زیارت امیرالمومنین (علیه السلام) در روز 17 ربیع الاول (ولادت حضرت محمد (صلی الله علیه و آله ) که امام صادق (علیه السلام) به محمد بن مسلم تعلیم فرموده اند.

يكى ديگر از دعاهاى مستجاب آن حضرت اين بود كه براى انجام فريضۀ الهى ، از خداوند خواست ، تا آفتاب را كه در حال غروب بود،دوباره برگرداند تا در وقت،نماز را به جاى آورد،و اين ردّ الشمس در دو نوبت براى او واقع شد،يكى در زمان رسول خدا (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) و ديگرى بعد از رحلت آن حضرت است و آن اين است :


 (1)اسماء بنت عميس،امّ سلمه،جابر بن عبد اللّٰه أنصارى،ابو سعيد خدرى و جمعى ديگر از صحابه گفته‌اند كه : رسول اكرم (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) در منزل تشريف داشت و على عليه السّلام در محضر او بود، ناگهان جبرئيل آمد،تا پيام وحى را به آن حضرت ابلاغ نمايد در آن حال كه پذيراى وحى بود سر به دامن على (عليه السّلام) داشت و تا غروب آفتاب،اين حالت ادامه داشت.وى كه نماز عصر را به جاى نياورده بود.با توجه به اين كه سر رسول خدا (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) را بر دامن داشت نماز را نشسته با ركوع و سجود ايمايى به پايان رساند.پس از پايان وحى، پيامبر (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) به وى فرمود:آيا نماز عصر از تو فوت شد؟عرض كرد:نه،ولى با اشاره به انجام رسيد،پيامبر (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فرمود:چرا؟عرض كرد به اين علت كه شما در حال استماع وحى بوديد و من خوش نداشتم در آن حالت تغييرى پديد آيد.رسول اكرم (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) با عنايت به ادب خاص وى در حال وحى و احترام شايان او به مقام نبوت و رسالت فرمود:يا على! خداى را بخوان تا آفتاب را به موقع عصر برگرداند و نماز عصر را در وقتش انجام دهى، زيرا خداوند اجابت دعاى تو را به خاطر اطاعت و فرمانبرداريت از خدا و رسول به تأخير نمى‌اندازد!على (عليه السّلام) طبق دستور رسول خدا (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) دست به دعا برداشت و آفتاب كه در حال غروب بود فورا به موضع وقت نماز عصر قرار گرفت و پس از پايان نماز على (عليه السّلام) در همان موضع غروب نمود.   

 (2) اما نوبت دوم بعد از رحلت رسول اكرم (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) بود،در آن زمانى كه مى‌ خواست ازرودخانۀ فرات به قصد سرزمين بابل عبور نمايد.قبل از ورود به رود فرات تعداد زيادى ياران آن جناب در تدارك عبور بودند،تنها آن جناب و گروه اندكى نماز عصر را به جاى آوردند،اما هنوز عبور از رودخانه به پايان نرسيده بود كه آفتاب غروب كرد،در اين بين نماز تعدادى از ياران آن حضرت فوت شد و به اين ترتيب همگى از فضيلت نماز جماعت محروم ماندند و با تأسف از محروميّت جماعت و فوت نمازشان با آن حضرت سخن گفتند!على عليه السّلام كه سخنان آنها را شنيد،دست به دعا برداشت،تا خداوند آفتاب را به زمان نماز عصر برگرداند و جمعا نماز عصر را در وقت و به صورت جماعت به جاى آورند،در آن حال آفتاب،به موضع وقت نماز عصر برگشت و آن قدر توقف نمود،تا اصحاب نماز را انجام دادند.اين منظره باعث شادمانى ياران آن جناب گرديده هلهله كنان،به تسبيح و تقديس و استغفار پرداختند.  


(1) .ارشاد شيخ مفيد،ج 1،ص 346،باب سوّم،فصل 76،با اندك اختلافى در تقديم و تأخير بعضى كلمات و در آخر حديث،اين جمله موجود است:فقالت اسماء:ام و اللّٰه لقد سمعناها عند غروبها صريرا كصرير المنشار في الخشب؛ مناقب ابن شهر آشوب،ج 2،ص 316؛مناقب خوارزمى،حديث 23،فصل 19،ص 217 و در اين نقل گويد: قال النبى صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم :صلّيت يا على؟فقال:لا فقال النبى:اللّهم إنّه كان في طاعتك و طاعة رسولك فاردد عليه الشمس قالت اسماء:  فرأيتها قد غربت ثم رأيتها قد طلعت بعد ما غربت،حتى صلّى امير المؤمنين عليه السّلام؛تذكرة الخواص،ص 49؛بحار الانوار، ج 41،ص 171،از ارشاد شيخ مفيد؛مناقب ابن مغازلى،حديث 140 و 141 ص 96؛كفاية الطالب گنجى شافعى،اواخرباب 100،ص 384 و 385؛تفسير كبير فخر رازى،ج 32،ذيل سورۀ كوثر؛الرياض النضرة،ج 2،ص 125؛مجمع  الزوائد،ج 8،ص 297؛العمدۀ ابن بطريق،ص 374؛ترجمة امام على عليه السّلام من تاريخ دمشق ابن عساكر،ج 2،ص 283، شمارۀ 814 و 815 با اختلاف در لفظ و معنا؛ينابيع المودة،باب چهل و هفتم،ص 137؛علل الشرائع،باب 61،حديث 3، ص 351.

(2) .ارشاد شيخ مفيد،ج 1،باب سوم،فصل 76،ص 347 و در آخر حديث چنين آمده است كه : فأجابه الله فی ردّها علیه و كانت في الأفق على الحال التى تكون عليه وقت العصر،فلما سلّم القوم،غابت الشمس،فسمع لها و جيب شديد هال النّاس ذلك فأكثروا من التسبيح و التهليل و الاستغفار و الحمد للّٰه على النعمة التى ظهرت فيهم و سار خبر ذلك في الآفاق و انتشر ذكره في الناس «پس خداوند دعاى وى را مستجاب كرد و خورشيد را برگرداند،چنان كه به موضع نماز عصر بازگشت و چون مردم نمازشان را سلام دادند،بار ديگر خورشيد غروب كرد و مردم صداى شديد افتادن خورشيد را شنيدند و هراس و وحشت مردم را فراگرفت و به تسبيح و تهليل و استغفار پرداخته و سپاس خداى را به جاى آوردند كه آن نعمت را به آنها عطا كرد و خبر اين حادثه در همه جا منتشر گرديد.»تفسير كبير فخر رازى،ج 32 ذيل سورۀ كوثر؛مناقب ابن شهر آشوب،ج 2،ص 318؛ينابيع المودّة،باب چهل و هفتم،ص 138 در اين نقل از امام باقر عليه السّلام از پدرش،از جدش امام حسين عليه السّلام نقل كرده است كه فرمود:«هنگامى كه پدرم از جنگ نهروان بازمى گشت به سرزمين بابل رسيد و وقت نماز عصر فرارسيد.حضرت فرمود:اين سرزمينى است كه داراى خسوف است(ممكن است منظور اين باشد كه زمانى زير آب فرو رفته است)،چرا كه خداوند سه بار آن را به زير آب برده است و بر وصىّ هيچ پيامبرى شايسته نيست كه در اين سرزمين نماز بخواند!جويره مسهر عبدى گويد:سپاهيان در آنجا نماز خواندند و على عليه السّلام با صد سوار جنگجو همراه بود،تا به سرزمين بابل رسيدند و خورشيد غروب كرد و حضرت از اسب پايين آمد و به من فرمود:آبى برايم بياور و چون آب آوردم وضو گرفت و فرمود:اى جويره براى نماز عصر اذان بگو،گفتم يا على!چگونه نماز بخوانيم در حالى كه آفتاب غروب كرده است؟پس اذان گفتم،آن‌گاه حضرت به من فرمود:بلند شو، پس بلند شدم در آن هنگام ديدم لبهاى مبارك آن حضرت تكان خورد و ناگهان خورشيد بازگشت و نماز را به جاى آورديم و چون از نماز فارغ شديم خورشيد با سرعت غروب كرد گويى مانند چراغى بيش نبود كه در طشت آبى افتاد و ستارگان پيدا شدند.پس آن حضرت به من فرمود:براى مغرب اذان بگو اى ضعيف اليقين؛علل الشرائع،ص 352،باب ،حديث 4؛روضة الواعظين ابن فتّال نيشابورى،ص 129.

ترجمه ی کتاب کَشفُ الیقین فی فضائل امیرالمؤمنین (علیه السلام) از تالیفات علامه حلی (رضوان الله تعالی علیه ) صفحه 131 الی 133 ( مترجم سید مجتبی علوی تراکمه ای )

جهت دریافت حدیث هفته برروی اشتراک خبرنامه کلیک کنید.


نام و نام خانوادگی:

پست الکترونیکی:

 عضویت در کانال ارسال حدیث در نرم افزار تلگرام

http://telegram.me/ahadithshia

@ahadithshia

ورود اعضاء

لو گوی ما

لینک به وب سایت احادیث

حاضرین سایت

ما 124 مهمان آنلاین داریم
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
اطاعت از اهلبیت (علیهم السلام) موجب {نظم شریعت و ملّت} و {امامت اهل بیت (علیهم السلام} جلوگیر از تفرقه
چهارشنبه, 16 بهمن 1398
  وَإطَاعَتَنَا (در نسخه ی دیگر : وطَاعَتَنَا ) نِظَاماً لِلْمِلَّةِ، وَ... ادامه مطلب...
اُنس حضرت فاطمه علیها السلام با مادر ، پیش از تولّد
یکشنبه, 27 اسفند 1396
  اُنس حضرت فاطمه علیها السلام با مادر ، پیش از تولّد 1-خديجه رضى اللّه... ادامه مطلب...
باب 66 (کتاب شریف عيون أخبار الرضا عليه السلام ) ثواب زيارت امام علىّ بن موسى الرّضا- عليهما السّلام-
شنبه, 28 بهمن -2
    باب 66 (کتاب شریف عيون أخبار الرضا عليه السلام ) ثواب زيارت امام علىّ... ادامه مطلب...
نامه امام رضا (علیه السلام) به فرزندش امام جواد (علیه السلام)
شنبه, 28 بهمن -2
  نامه امام رضا (علیه السلام) به فرزندش امام جواد (علیه السلام) شیخ صدوق... ادامه مطلب...
فضّه ؛ خدمتگذار حضرت فاطمه (علیها السلام)
دوشنبه, 14 اسفند 1396
فضّه ؛ خدمتگذار حضرت فاطمه (علیها السلام) حضرت فاطمه علیها السلام خدمتگذاری... ادامه مطلب...
شمّه ای از اخلاق ، صفات و کرامات امام یازدهم ابو محمّد بن علیّ العسکری (علیهِما السلام)
چهارشنبه, 17 آذر 1395
    شمّه ای از اخلاق ، صفات و کرامات امام یازدهم ابو محمّد بن علیّ... ادامه مطلب...
مناقبت و شهادتنامه حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام)
شنبه, 28 بهمن -2
  ماجراي تنبّه اسحق ‌بن‌ يعقوب كندي اسحق‌بن‌يعقوب‌كندي،... ادامه مطلب...
صلوات بر حجج طاهره عليهم السلام (از زبان امام حسن عسکری (علیه السلام)
شنبه, 06 آذر 1395
صلوات بر حجج طاهره عليهم السلام (از زبان امام حسن عسکری (علیه السلام)   ... ادامه مطلب...
حکمت نامه امام حسین (علیه السلام)
جمعه, 09 مهر 1395
ويژگىِ عاقل نزهة الناظرـ از امام حسين عليه السلام ـ : چون پيشامد سختى بر عاقل... ادامه مطلب...
فضلیت زیارت ، گوشه ای از احوالات و ... ( حضرت امام ابوالحسن الرضا (علیه السلام)
دوشنبه, 01 مرداد 1397
مؤلف ( حاج شیخ عباس قمی) گويد كه در اينجا چند مطلب است كه شايسته و مناسب است... ادامه مطلب...
شرفیاب شدن دعبل خزایی خدمت امام ابوالحسن الرضا (علیه السلام) و خواندن اشعار در مدح آنحضرت
شنبه, 23 مرداد 1395
 شیخ صدوق رحمه الله در کتاب «عیون اخبار الرضا علیه السلام» از... ادامه مطلب...
سه روز مهمّ در پيش ‌روي هر انساني ( حدیث از امام رضا (علیه السلام) )
شنبه, 28 بهمن -2
سه روز مهمّ در پيش ‌روي هر انساني از حضرت امام رضا(علیه السلام) منقول... ادامه مطلب...
هفت چيز است كه اگر هفت چيز همراهش نباشد استهزاء حساب مي ‌شود(حدیث از امام رضا علیه السلام)
شنبه, 28 بهمن -2
اين روايت از حضرت امام رضا (علیه السلام)†منقول است كه فرمود: سَبْعَةُ... ادامه مطلب...
پاسخ به شبهات در خصوص قبول ولایتعهدی مأمون توسط امام علی ابن موسی الرضا (علیه السلام)
سه شنبه, 12 مرداد 1395
  أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم[1] *  و من هرگز خود را تبرئه نمي‌كنم كه... ادامه مطلب...
ردّالشمس یکی از فضائل مولاامیرالمومنین (علیه السلام)
سه شنبه, 28 خرداد 1398
پانزدهم شوال سالروز به وقوع پیوستن رد الشمس برای مولا امیرالمومنین (علیه... ادامه مطلب...
برخاستن براى تعظيم شنيدن اسم مبارك حضرت مهدی (علیه السلام)
پنجشنبه, 27 اردیبهشت 1397
  [تعظيم شنيدن اسم مبارك] 6 نجمة ايضا ششمين تكليف عباد،برخاستن براى تعظيم... ادامه مطلب...
زيارت امام حسین عليه السلام در روز اربعين ، به روايت صفوان جمّال
دوشنبه, 08 آبان 1396
  زِيارَةُ الأَربَعينَ بِرِوايَةِ صَفوانَ الجَمّالِ 3273.تهذيب الأحكام عن... ادامه مطلب...
زيارت حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) در روز بیستم ماه صفر (اربعین) توسط جابر بن عبد اللّه انصارى {بانضمام متن زیارت}
جمعه, 05 آبان 1396
  زِيارَةُ جابِرِ بنِ عَبدِ اللّه ِ الأَنصارِيِّ 3275.مصباح الزائر عن عطا :... ادامه مطلب...
متن كامل خطبه پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در غدير خم
شنبه, 28 بهمن -2
  متن كامل خطبه پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در غدير خم بسم الله... ادامه مطلب...
در سوگ امیر مومنان حضرت علی (علیه السلام)
شنبه, 28 بهمن -2
پس از شهادت امام (علیه السلام)، حسن بن علی (علیه السلام) به خطبه ایستاد وخدا را... ادامه مطلب...
خطبه امام حسن مجتبی (علیه السلام) بعد از شهادت امام امیرالمومنین حضرت علی (علیه السلام)
سه شنبه, 23 خرداد 1396
خطبه امام حسن مجتبی (علیه السلام) بعد از شهادت امام امیرالمومنین حضرت علی... ادامه مطلب...
حَبْلِ اللَّهِ کیانند ؟؟!!
یکشنبه, 04 آبان 1399
  آیه 103 سوره آل عمران وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لا... ادامه مطلب...
نشانه‌ های مؤمن راستین
شنبه, 28 بهمن -2
نشانه‌ های مؤمن راستین نمازهای شبانه‌ روزی ما دو قسم است: فرائض و نوافل.... ادامه مطلب...
زیارت اربعین از نشانه های مومن است
شنبه, 28 بهمن -2
در التهذیب از ابا محمد العسکری (علیه السلام) روایت شده که فرمود : وَ رُوِیَ... ادامه مطلب...
دعای حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) برای زائران امام حسین (علیه السلام)
چهارشنبه, 16 مهر 1399
دعای حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) برای زائران امام حسین (علیه السلام) وَ... ادامه مطلب...
جوانى حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) هنگام ظهور و پاسخ به شبهات
شنبه, 25 اردیبهشت 1395
جوانى حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) هنگام ظهور و پاسخ به شبهات  ... ادامه مطلب...
طول عمر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و پاسخ به شبهات
چهارشنبه, 22 اردیبهشت 1395
  طول عمر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و پاسخ به شبهات بدان شبهۀ... ادامه مطلب...
حُزن امام صادق(علیه السلام) برای غیبت حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)
سه شنبه, 19 فروردین 1399
  حزن امام صادق(علیه السلام) شيخ صدوق در كمال الدين (كمال الدين و تمام... ادامه مطلب...