gototopgototop

 گناه جلوی خیر را می گیرد

میانگین امتیار کاربران: / 24
ضعیفعالی 

 

در روایت دارد که شخص یک گناه می کند رزقش کم می شود ، گناهی می کند برای نماز شب بیدار نمی شود ، بالعکس حسنه ای انجام می دهد دنبالش حسنه ای از او سر می زند ، قطع نظر از جزای آخرت در همین دنیا هم جزا نزد اهل بصیرت متحقق است- شخصی می آید خدمت امیرالمومنین (ع) عرض می کند که شش ماه بود من عادت داشتم به تهجد و شش ماه است که خوابم می برد و برای نماز شب بیدار نمی شوم (( حضرت (ع) فرمود : گناهانت بر گردنت غُل شده )) ؛ چه کارها که انسان می کند ، مثلا اُف به روی مادر می کند چقدر از خیرات باز می ماند ، اجمالا از صبح که بر می خیزد تا شب که می خوابد همه کارهایش را حسابی است - اگر پولی به گدائی داد ، بلائی از او رفع می شود ، چاهی جلوی او است از افتادن در چاه برکنار می ماند ، بالعکس پولی داشت به فقیر بدهد و نداد یک دفعه به زمین می خورد و سرش می شکند و پولها را برای مداوا خرج می کند ، صدقه از تلف شدن مال هم جلوگیری می کند. 

 

 

 آه فقیر گیرا می شود

یکی از رفقا ذکر می کرد در مصر روزی فقیری در مغازه یکی از میلیونرها آمد ولی صاحب مغازه چیزی به او نداد و فقیر را دلشکسته روانه کرد ، گویا فقیر هم گریان شده و نفرین کرده و گفته بود بترس از روزی که مثل من بشوی پس از مدتی عده ای از دشمنان ملک فاروق بُمبی در همان نقطه برای ماشین شاه منفجر کردند ، این صاحب مغازه را تهمت زدند مالش را توقیف و خودش را زندانی کردند پس از خلاصی از زندان به گدائی افتاد. 

( و یجزی الذین احسنوا با لحسنی ) تا جزاء دهد هرکس را که احسان نموده به حسنی - حسنی صفت است برای موصوفش ، برای موصوفش دو وجه است : یکی خدا جزاء دهد به کسی به پاداش نیک تری - یعنی تو خوبی کرده ای ، خدا خوبی بهتر به تو خواهد کرد دیگری در بدی مثل بدی تو جزاء خواهد داد نه بدتر و اما وجه دیگر آنکه موصوفش که محذوف است عاقبت باشد یعنی ویجزی الذین احسنوا ( بالعاقبة ) الحسنی خدا جزاء بدهد به کسانیکه نیکی کردند به عاقبت نیکی یعنی عاقبت به خیری - اگر عاقبت بخیری می خواهی نیکی کن که شرطش اینست.

 مکتوب حضرت صادق (ع)

 شاهد این مطلب مکتوبی است به قلم حضرت صادق (ع) ، حضرت نوشت اگر بخواهی اینکه کار تو به خیر ختم شود ، آخر عمر با ایمان بروی در حالتی بمیری با بهترین اعمال - اول آنکه خدا را بزرگتر از این بدان که نعمتش را صرف در معصیتش کنی.

زبان مگر نعمت خدا نیست ؟ چشم نعمت خداست ، گوش نعمت است و هکذا تا برسد به مال و اولاد مبادا در حرام صرف بشود و مغرور گردی به حلم خدا دوم آنکه هرکس را دیدی که اظهار دوستی ما اهل بیت را می کند تو اکرامش کن او را گرامی بدار خواه راست بگوید خواه دروغ بگوید به نیت خودت با تو معامله می شود و اگر راست می گوید که چه بهتر -  اگر این طور کردی عاقبت به خیر خواهی شد. معراج { از تالیفات شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب ره } صفحه 152 الی 155