gototopgototop
ورود به سایتخانه احادیث احادیث از چهارده معصوم«علیهم السلام» امام حسين «عليه السلام» حکمت نامه امام حسین (علیه السلام)

حکمت نامه امام حسین (علیه السلام)

میانگین امتیار کاربران: / 1
ضعیفعالی 

ويژگىِ عاقل

نزهة الناظرـ از امام حسين عليه السلام ـ : چون پيشامد سختى بر عاقل در رسد ، غم را با دورانديشى مى رانَد و درگاه عقل را براى چاره جويى مى كوبد ..نزهة الناظر : ص ۸۴ ح ۱۳ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 19

آنچه موجب كمال عقل است

نزهة الناظر :نزد معاويه ، سخن از عقل به ميان آمد . امامِ شهيد حسين بن على عليه السلام فرمود : «عقل ، جز با پيروى از حق ، كامل نمى شود» .
معاويه به او لبخندى زد و گفت : در سينه هاى شما ، جز يك چيز نيست . نزهة الناظر : ص ۸۳ ح ۱۲ ، أعلام الدين : ص ۲۹۸ ، بحار الأنوار : ج ۷۸ ص ۱۲۷ ح ۱۱ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 21 

عقل اولياى الهى

مهج الدعواتـ از امام حسين عليه السلام ، در توصيف اولياى الهى (دوستان خداوند) ـ: عقل هايشان را مركز امر و نهى هايت قرار دادى و هر گاه چيزى بخواهى ، از درون آنها ، انگيزه هايى را كه در آنان نهفته اى ، به حركت در مى آورى و اراده خودت را به آنها فهمانده ، بر زبان هايشان مى رانى . با عقل هايى كه تو را مى خوانند و با حقيقت هايى كه تو به آنان بخشيده اى ، به سوى تو دعوت مى كنند . مهج الدعوات : ص ۶۸ ، بحار الأنوار : ج ۸۵ ص ۲۱۴ ح ۱ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 21 

نشانه دانشمند

تحف العقول از امام حسين عليه السلام ـ: از نشانه هاى دانشمند ، نقد كردن گفته خود و آگاهى به حقايق فنّ مناظره است .تحف العقول : ص ۲۴۸ ، بحار الأنوار : ج ۷۸ ص ۱۱۹ ح ۱۴ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 25

محاضرات الاُدباءـ از امام حسين عليه السلام ـ: اگر همه گفته هاى عالِم ، نيكو و درست بود ، ممكن بود كه بر اثر خودبينى ديوانه شود ؛ بلكه همانا عالِم ، كسى است كه گفته هاى درستش فراوان باشد . محاضرات الاُدباء : ج ۱ ص ۵۰ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 25

نقش دانش در شناخت

أعلام الدين از امام حسين عليه السلام ـ: دانش، بارور كننده معرفت (شناخت) است . أعلام الدين : ص۲۹۸ ، نزهة الناظر : ص۸۸ ح۲۸ وفيه «ذرأ اللّه العلم ...» ، بحار الأنوار : ج۷۸ ص۱۲۸ ح ۱۱ ،  دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 27

حجاب شناخت

مقتل الحسين عليه السلام ، خوارزمى ـ به نقل از عبد اللّه بن حسن ـ: هنگامى كه عمر بن سعد ، يارانش را براى جنگ با امام حسين عليه السلام آماده كرد و آنها را در جايگاه خود ، مرتّب كرد و پرچم ها را در جاهاى خود نهاد ، امام حسين عليه السلام نيز يارانش را در جناح راست و چپ ، مرتّب كرد و آنان ، امام حسين عليه السلام را از هر سو ، مانند حلقه اى در ميان گرفتند . در اين هنگام، امام حسين عليه السلام از جمع يارانش بيرون آمد و نزديك سپاه عمر سعد آمد و از آنان خواست كه ساكت شوند ؛ امّا آنان نپذيرفتند .
امام عليه السلام به آنها فرمود : «واى بر شما ! چه زيانى مى كنيد اگر ساكت شويد و به سخن من ، گوش بسپاريد ، در حالى كه من ، فقط شما را به راه هدايت ، فرا مى خوانم ؟ هر كس مرا فرمان بَرَد ، از ره يافتگان است و هر كس نافرمانى كند ، از هلاك شدگان ، و همه شما از فرمان من ، سرپيچى مى كنيد و به گفته ام گوش نمى دهيد ؛ زيرا عطاياى شما را از حرام پرداخته اند { منظور، آن است كه پاداش ها و هديه هاى پرداخت شده به آنان از بيت المال، به ناحق و حرام بوده است} و درونتان ، از حرام ، پُر شده است و از اين رو ، خداوند ، بر دل هايتان مُهر زده است» . مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي : ج ۲ ص ۶ ؛ بحار الأنوار : ج ۴۵ ص ۸  ،  دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 27

 

ارزش آموزگار و راه نما

الاحتجاج   به سندش ، از امام حسين عليه السلام ـ: هر كس عهده دار يتيمى از ما شود كه محنتِ غيبت ما ، او را از ما جدا كرده است و از دانش هاى ما كه به دستش رسيده ، به او سهمى دهد تا ارشاد و هدايتش كند ، خداوند عز و جل به او مى فرمايد : «اى بنده بزرگوار شريك كننده برادرش ! من در كَرَم كردن ، از تو سزاوارترم . فرشتگان من ! براى او در بهشت ، به عدد هر حرفى كه ياد داده است ، هزار هزار ، كاخ قرار دهيد و از ديگر نعمت ها ، آنچه را كه لايق اوست ، به آنها ضميمه كنيد» . الاحتجاج : ج ۱ ص ۱۱ ح ۵ عن محمّد بن زياد وعليّ بن محمّد بن سيّار عن الإمام العسكري عن آبائه: ، التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري۷ : ص ۳۴۱ ح ۲۱۸ ، الصراط المستقيم : ج ۳ ص ۵۵ ، وفيهما عن الإمام العسكريّ عنه۸ ، بحار الأنوار : ج ۲ ص ۴ ح ۵ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 29 

 التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى عليه السلام :حسين بن على عليه السلام به مردى فرمود : «كدام يك را دوست تر مى دارى : مردى اراده كشتن بينوايى ضعيف را دارد و تو، او را از دستش مى رَهانى ، يا مردى ناصبى كه اراده گم راه كردن مؤمنى بينوا و ضعيف از پيروان ما را دارد ، امّا تو دريچه اى [از علم] را بر او مى گشايى كه آن بينوا ، خود را بِدان ، نگاه مى دارد و با حجّت هاى خداى متعال ، خصم خويش را ساكت مى سازد و او را مى شكند ؟» .
[سپس] فرمود : «حتما رهاندن اين مؤمن بينوا از دست آن ناصبى . بى گمان ، خداى متعال مى فرمايد : «و هر كه او را زنده كند ، گويى همه مردم را زنده كرده است ؛ سوره مائده آیه 32 » ؛ يعنى هر كه او را زنده كند و از كفر به ايمان ، هدايت كند ، گويى همه مردم را زنده كرده است ، پيش از آن كه آنان را با شمشيرهاى تيز بكُشد» . التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري۷ : ص ۳۴۸ ح ۲۳۱ ، بحار الأنوار : ج ۲ ص ۹ ح ۱۷ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 31 

مسند زيد :حسين بن على عليه السلام فرمود : «هر كس انسانى را از گم راهى به معرفت حق ، فرا بخواند و او اجابت كند ، اجرى مانند آزاد كردن بنده دارد». مسند زيد : ص ۳۹۰ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 31 

علّت آفرينش

علل الشرائع به نقل از سلمة بن عطا ، از امام صادق عليه السلام ـ: حسين بن على عليه السلام بر يارانش در آمد و فرمود : «اى مردم ! خداوند بزرگِ بِشْكوه ، بندگانش را نيافريده ، جز براى آن كه او را بشناسند و چون او را شناختند ، عبادتش كنند و چون عبادتش كردند ، با عبادت او ، از عبادت جز او ، بى نياز شوند» .
پس مردى گفت : اى فرزند پيامبر خدا ! پدر و مادرم فداى تو ! معرفت خدا، يعنى چه ؟
فرمود : «شناخت مردم هر عصر نسبت به امامى كه اطاعتش بر آنان، واجب است» .{يعنى لازمه معرفت وايمان حقيقى به خداوند متعال ، شناخت امام هر عصر است}علل الشرائع : ص ۹ ح ۱ ، كنز الفوائد : ج ۱ ص ۳۲۸ عن مسلمة بن عطا ، بحار الأنوار : ج ۵ ص ۳۱۲ ح ۱ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 63

ويژگى عارف

جامع الأخبار :حسين بن على عليه السلام ، هر گاه وضو مى گرفت ، رنگش دگرگون مى شد و اندامش به لرزه مى افتاد . راز آن را جويا شدند . فرمود : «كسى كه در پيشگاه خداوندِ فرمان رواىِ جبّار مى ايستد ، سزاوار است كه رُخش زرد شود و بندْبندش بلرزد» .جامع الأخبار : ص ۱۶۶ ح ۳۹۷ ، المناقب لابن شهرآشوب : ج ۴ ص ۱۴ وفيه «إنّ الحسن بن عليّ ...» ،  دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 85

الأمالى ، طوسی ـ به سندش، از امام حسين عليه السلام ـ : چون پيامبر خدا صلى الله عليه و آله مناسك حَجّة الوداع را تمام كرد ، بر مَركبش سوار شد و با اين گفته آغاز كرد : «جز مسلمان ، به بهشت در نمى آيد» .
ابو ذر غِفارى برخاست و گفت : اى پيامبر خدا! اسلام چيست؟
پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : «اسلام ، [مانند انسانِ] برهنه اى است كه پوشش آن ، پرهيزگارى ، و زيورش حيا ، و تكيه گاهش پارسايى ، و زيبايى اش ، طاعت ، و دستاوردش، كار شايسته (عمل صالح) است . هر چيزى ، اساسى دارد و اساس اسلام ، محبّت ما اهل بيت است» . دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه91  ، الأمالي للطوسي : ص ۸۴ ح ۱۲۶ ، بشارة المصطفى : ص ۹۲ كلاهما عن جابر بن يزيد عن الإمام الباقر عن أبيه عليهماالسلام ، بحار الأنوار : ج ۶۸ ص ۳۷۹ ح ۲۷ ؛ كنز العمّال : ج ۱۱ ص ۵۳۹ ح ۳۲۵۲۳ نقلاً عن ابن النجّار وفيه «الإسلام عريان ، فلباسه الحياء وزينته الوفاء ومروءته العمل الصالح وعماده الورع ولكل . . .» وراجع : تحف العقول : ص ۳۰۷ 

اسباب سعادت

الإقبال از امام حسين عليه السلام ، در دعاى عرفه ـ: خدايا! مرا چنان بيمناك قرار ده كه گويى تو را مى بينم و با پرواى از خودت، سعادتمندم كن و با معصيتت ، مرا بدبخت مكن و در قضايت ، خير را برايم برگزين و تقديرت را برايم مبارك كن تا آن جا كه تأخيرِ آنچه را جلو انداخته اى و تعجيلِ آنچه را عقب انداخته اى ، دوست نداشته باشم . الإقبال : ج ۲ ص ۷۸ ، البلد الأمين : ص ۲۵۳ ، بحار الأنوار : ج ۹۸ ص ۲۱۸ ح ۳ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 107

مهج الدعوات از امام حسين عليه السلام ، از آنچه در قنوتش مى گفت ـ: خدايا! من با همه اينها به تو پناهنده مى شوم و به چاره جويى و نيروى تو پناه مى برم ، و به حكم تو ـ كه با علم خود ، آن را به سوى من رانده اى ـ خشنودم و به هر جا روانه ام كنى ، مى روم . هر چه تو قصد كرده اى ، قصد مى كنم و در آنچه تو را از من راضى مى كند ، از جانم دريغ نمى كنم ؛ چرا كه تو مرا بدان، راضى داشته اى .  مهج الدعوات : ص ۶۸ ، بحار الأنوار : ج ۸۵ ص ۲۱۴ ح ۱ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 119

الفتوح  از امام حسين عليه السلام در آنچه به خواهرش زينب عليهاالسلام هنگام فرود آمدن به كربلا فرمود ـ: اى خواهر ! به تسليت الهى، تسلّى بگير و به قضاى الهى، راضى باش، كه ساكنان آسمان ها فنا مى شوند و زمينيان مى ميرند و هيچ آفريده اى باقى نمى ماند و هر چيزى هلاك مى شود ، جز ذات خدا . حكم ، از آنِ اوست و به سوى او باز مى گرديد و محمّد صلى الله عليه و آله ، الگوى من و تو و هر مرد و زن مسلمان است . الفتوح : ج ۵ ص ۸۴ ، مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي : ج ۱ ص ۲۳۷ ؛ الملهوف : ص ۱۴۱ ، مثير الأحزان : ص ۴۹ كلّها نحوه ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 119 

ياد آخرت

إرشاد القلوب :امام حسين عليه السلام فرمود : «اى آدمى زاده ! بينديش و بگو : كجايند پادشاهان دنيا و صاحبان آن ، كه آبادش كردند و در آن، جوى ها كَندند و درخت ها نشاندند و شهرها ساختند ؟! از آن ، دلگيرانه جدا شدند و به قومى ديگرش وا نهادند و ما نيز به زودى به آنها ملحق مى شويم .
اى آدمى زاده ! بر خاك افتادنِ (مُردنِ) خود را به ياد داشته باش و نيز خوابيدنت در قبر و ايستادنت را در پيشگاه خدا . اعضاى بدنت ، در روزى كه گام ها در آن مى لغزند ، عليه تو گواهى مى دهند و جان ها به گلو مى رسند و چهره هايى سفيد مى شوند و چهره هايى سياه ، و درون ها آشكار مى شوند و ترازوى عدالت ، به ميان آورده مى شود .
اى آدمى زاده ! بر خاك افتادن پدران و پسرانت را به ياد داشته باش كه چگونه بودند و به كجا در آمدند ، كه تو هم به زودى در همان جا جاى مى گيرى و عبرتى براى عبرت گيرنده مى شوى» .
سپس، اين شعر را خواند :

«كجايند پادشاهانى كه دنيا از حفظ كردنشان خوددارى كرد ؛ تا اين كه ساقى دنيا، جرعه مرگ به آنان نوشانيد؟
آن شهرهاى بى سكنه در كرانه ها  ، دوباره ويران شدند و سازنده هايشان ، طعم مرگ را چشيدند .
مال هايمان را براى وارثان ، گِرد مى آوريم  ،  و خانه هايمان را براى خراب شدن به دست روزگار، مى سازيم» .إرشاد القلوب : ص ۲۹ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 125

فناى دنيا و بقاى آخرت

كامل الزيارات  به نقل از مُيَسِّر بن عبد العزيز ، از امام باقر عليه السلام ـ: حسين بن على عليه السلام از كربلا به محمّد بن على (ابن حنفيّه) چنين نوشت : «به نام خداوند بخشنده مهربان . از حسين بن على به محمّد بن على و ديگر افراد بنى هاشم كه نزد اويند . امّا بعد ، گويى كه دنيا نبوده و گويى كه آخرت ، همواره بوده و هست . والسّلام !» . كامل الزيارات : ص ۱۵۸ ح ۱۹۶ ، بحار الأنوار : ج ۴۵ ص ۸۷ ح ۲۳ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 127 

مرگ مؤمن

معانى الأخبارـ از امام زين العابدين عليه السلام ، از امام حسين عليه السلام ـ: مرگ ، جز پلى نيست كه شما را از ترس و سختى به سوى بهشت گسترده و نعمت جاويد ، عبور مى دهد . پس كدام يك از شما ناخوش دارد كه از زندان به كاخ منتقل شود؟! و آن براى دشمنان ، جز مانند اين نيست كه از كاخ به زندان و عذاب ، منتقل مى شود.
پدرم [على عليه السلام ] از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله برايم نقل كرد كه : «دنيا ، زندانِ مؤمن و بهشتِ كافر است و مرگ ، پل اينها به بهشتشان و پل آنان به دوزخشان است» . نه دروغ گفتم و نه به من ، دروغ گفته شده است . معاني الأخبار : ص ۲۸۹ ح ۳ ، الاعتقادات : ص ۵۲ ، بحار الأنوار : ج ۴۴ ص ۲۹۷ ح ۲ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه131

 

 

خانه عمل

 

بستان الواعظين ، ابو الفرج ابن جوزى :گفته شده است كه حسين عليه السلام چون قبرها را مى ديد ، مى فرمود : «چه ظاهرِ زيبايى و چه مصيبت هايى در درون آنهاست! خدا را ، خدا را ، بندگان خدا ! سرگرِم دنيا نشويد كه قبر ، خانه عمل است . عمل كنيد و غفلت نورزيد و بخوانيد :

اى كه به دنيا، سرگرم گشته است ؛ و درازى آرزو ، او را فريفته است!
مرگ ، ناگهان در مى آيد ؛ و قبر ، صندوق عمل است» .بستان الواعظين لأبي الفرج ابن الجوزي : ص ۱۹۴ ؛ إحقاق الحقّ : ج ۱۱ ص ۶۲۸ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 133

گوناگونی پیشوایان

الفتوح :حسين عليه السلام رفت تا به ذات عِرق{ ذات عِرق ، در حدّ فاصل بيابان نَجد در شمال عربستان و سرزمين تهامه،واقع شده و ميقات عراقيان است . نيز گفته شده كه نام كوهى در راه مكّه است }رسيد . در آن جا مردى از بنى اسد به نام بِشْر بن غالب را ديد و از او پرسيد : «از كدام قبيله اى ؟» .
گفت : از بنى اسد .
فرمود : «اى مَرد بنى اسدى! از كجا مى آيى ؟» .
گفت : از عراق .
فرمود : «وقتى عراقيان را ترك كردى ، چگونه بودند ؟» .
گفت : اى فرزند دختر پيامبر خدا ! آنها را در حالى پشتِ سر نهادم كه دل هايشان با تو و شمشيرهايشان با بنى اميّه بود .
حسين عليه السلام به او فرمود : «اى برادر عرب ! راست گفتى . خداى ـ تبارك و تعالى ـ هر چه بخواهد ، مى كند و بر هر چه اراده كند ، حكم مى رانَد» .
مرد اسدى به ايشان گفت : اى فرزند دختر پيامبر خدا! از اين سخن خداى متعال به من خبر ده : «روزى كه هر دسته از مردم را با پيشوايشان، فرا مى خوانيم (الاسراء 71 )» . حسين عليه السلام فرمود : «آرى ، اى مَرد بنى اسدى ! آنها دو گونه پيشوا هستند : پيشواىِ هدايت كه به هدايتْ فرا مى خواند، و پيشواى گم راهى كه به بيراهه فرا مى خوانَد . هر كس ، دعوت پيشواى هدايت را پاسخ دهد ، به بهشتْ ره نمون مى شود و هر كس به پيشواى گم راهى پاسخ گويد ، به دوزخ در مى آيد» .الفتوح : ج ۵ ص ۶۹ ، مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي : ج ۱ ص ۲۲۰ وفيه «فهذا ومن أجابه إلى الهدى في الجنّة وهذا ومن أجابه إلى الضلالة في النار» بدل «فهدى من أجابه . . . . إلخ»  ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 145 

نقش پيشوايى در جامعه

الأمالى ، طوسى ـ به سندش ـ امام حسين عليه السلام ، از امام على عليه السلام از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ، از جبرئيل عليه السلام ، از خداى متعال، نقل كرد كه فرمود:«به عزّت و جلالم سوگند ، هر شهروند مسلمانى را كه به ولايت حاكم ستمكارى ـ يعنى حاكمى كه توسّط خداوند، نصب نشده ـ گردن نهد ، عذاب مى كنم ، هر چند در اعمال خود ، نيكوكار و باپروا باشد، و از هر شهروند مسلمانى كه به ولايت حاكم عادلِ منصوب از سوى خداى متعالْ گردن نهد ، در مى گذرم ، هر چند در اعمال خود، ناصالح و گُنهكار باشد» .
عبد اللّه بن ابى يعفور مى گويد : از امام صادق عليه السلام پرسيدم : چه علّتى دارد كه بر اينان كه دين ندارند، هيچ سرزنشى نيست ؟
امام عليه السلام فرمود : «چون زشتكارى هاى حاكم ستمكار ، نيكى هاى پذيرندگان ولايت او را مى پوشانَد و نيكى هاى حاكم عادل ، زشتكارى هاى پذيرندگان ولايتش را مى پوشانَد» .الأمالي للطوسي : ص ۶۳۴ ح ۱۳۰۸ عن حبيب السجستاني عن الإمام الباقر عن أبيه عليهماالسلام ، بحار الأنوار : ج ۲۷ ص ۲۰۱ ح ۶۹ و ۷۰ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 151

فضائل اهل بيت عليهم السلام

الفتوح  از امام حسين عليه السلام ـ: ما اهل بيت طهارتيم كه خداى عز و جل [در باره ما] بر پيامبرش محمّد صلى الله عليه و آله چنين نازل كرد : «خداوند، اراده كرده كه آلودگى را از شما اهل بيت، دور دارد و شما را در كمال پاكيزگى بدارد (سوره احزاب آیه 33 )» . الفتوح : ج ۵ ص ۱۷ ، مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي : ج ۱ ص ۱۸۵ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 169 

المناقب ، ابن شهرآشوب از امام حسين عليه السلام ، در باره سخن خداى متعال : «آنان كه اگر در زمين قدرتشان بدهيم ، نماز برپا مى دارند (حج 41 )» ـ: اين [آيه] ، در باره ما اهل بيت است .المناقب لابن شهرآشوب : ج ۴ ص ۴۷ ، تأويل الآيات الظاهرة : ج ۱ ص ۳۴۲ ح ۲۳ ، بحار الأنوار : ج ۲۴ ص ۱۶۶ ح ۱۱، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 170

الفتوح  از امام حسين عليه السلام ـ: ما خاندان پيامبر خدا صلى الله عليه و آله هستيم. حق ، در ميان ماست و زبان ما به حق، گوياست.الفتوح : ج ۵ ص ۱۷ ، مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي : ج ۱ ص ۱۸۵ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 171

دوستی اهلبیت علیهم السلام

شرح الأخبارـ از امام حسين عليه السلام ـ: هر كس ما اهل بيت را به دل دوست بدارد و با زبان و دستش همراه ما بجنگد ، با ما در بهشت، در رَفيقِ اَعلا{منظور از «رَفيق اَعلا» ، برترين جايگاه بهشت (اَعلى علّيين) است كه گروه پيامبران در آن، جا دارند } خواهد بود .
و هر كس ما را به دل دوست بدارد و با زبانش همراه ما بجنگد ، ولى از جنگيدن با سلاح به همراه ما ناتوان باشد ، با ما در بهشت است ، امّا در درجه اى فروتر .
و هر كس به دل ما را دوست بدارد و از اين كه با دست و زبان بجنگد ، ناتوان باشد، با ما در بهشت است ، امّا از درجه قبلى هم فروتر .
و هر كس به دل ما را دشمن بدارد و با دست و زبان ، عليه ما بكوشد ، در ژرف ترين دَرَكات آتش [دوزخ ]است .
و هر كس به دل و زبان با ما دشمنى كند ، امّا اقدام عملى انجام ندهد، در آتش است ، امّا بالاتر از درجه قبلى.
و هر كس به دل ما را دشمن بدارد و دست و زبان خويش را از ما نگاه دارد ، در آتش است ، امّا بالاتر از درجه قبلى .شرح الأخبار : ج ۱ ص ۱۶۵ ح ۱۲۰ ، الخصال : ص ۶۲۹ ح ۱۰ عن محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عن آبائه عن الإمام عليّ: نحوه وراجع : تحف العقول : ص ۱۱۸،  دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 189

شرح الأخبارـ از امام حسين عليه السلام ـ: هر كس ما (اهل بيت) را با دلش دوست بدارد و با زبان و دستش از ما دفاع كند ، با ما در رَفيقِ اعلا خواهد بود .
و هر كس ما را به دل دوست بدارد و با زبانش از ما دفاع كند، ولى نتواند با دستش از ما دفاع كند ، با ما در بهشت است ، امّا در درجه اى پايين تر .
و هر كس ما را به دل دوست بدارد، ولى از اين كه با زبان و دستش از ما دفاع كند ، ناتوان باشد، با ما در بهشت است ، امّا از درجه قبلى هم پايين تر .
و هر كس با دلش ما را دشمن بدارد و با زبان و دستش عليه ما يارى دهد ، در ژرف ترين جايگاه آتش [دوزخ] است .
و هر كس ما را به دل ، دشمن بدارد و با زبانش عليه ما يارى دهد ، ولى با دستش عليه ما كارى نكند ، در آتش است ، امّا اندكى بالاتر از درجه قبلى .
و هر كس ما را به دل دشمن بدارد ، امّا با زبان و دستش عليه ما كارى نكند ، در آتش است ، امّا بالاتر از درجه قبلى .شرح الأخبار : ج ۳ ص ۱۲۱ ،  دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 189

كشف الغُمّةـ از امام حسين عليه السلام ـ: هر كس نزد ما بيايد ، يكى از اين چهار ويژگى را از دست نمى دهد : آيتى استوار ، حُكمى عادلانه ، برادرى كارآمد، و همنشينى با عالمان . كشف الغمّة : ج ۲ ص ۲۴۴ ، بحار الأنوار : ج ۴۴ ص ۱۹۵ ح ۹ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 191

المناقب ، ابن مَغازِلى ـ به نقل از ابوسعيد دينار ، از امام حسين عليه السلام ـ :هر كس ما را دوست بدارد ، خداوند ، سودى از آن [دوستى] به او مى رساند ، هر چند در ديلم، اسير باشد . بى گمان ، محبّت ما، گناهان را مى ريزد ، همان گونه كه باد ، برگ را فرو مى ريزد .المناقب لابن المغازلي : ص ۴۰۰ ح ۴۵۴ ؛ شرح الأخبار : ج ۲ ص ۵۱۳ ح ۹۰۶ عن عليّ بن حمزة نحوه ،   دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 191

وجوب فرمانبَرى از اهل بيت عليهم السلام

الاحتجاج  به نقل از موسى بن عُقبه ، از امام حسين عليه السلام ـ: ما حزب چيره خداييم و خاندان و نزديكان پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و اهل بيت پاك او و يكى از دو چيز گران بهايى كه پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ، در كنار كتاب خداى متعال و پس از آن قرار داد ؛ كتابى كه بيان هر چيز در آن هست و باطل ، از پس و پيش ، به آن راه ندارد و در تفسير آن ، بر ما اعتماد مى شود و در تأويلش در نمى مانيم ؛ بلكه حقايقش را دنبال مى كنيم .
از ما اطاعت كنيد كه اطاعت از ما واجب است ؛ زيرا با اطاعت خدا و پيامبرش همراه است . خداوند عز و جل فرموده است : «از خدا و پيامبر و اختيارداران خود ، اطاعت كنيد و اگر در چيزى اختلاف كرديد ، آن را به خدا و پيامبر باز گردانيد ، النساء 59» و فرمود : «و اگر به پيامبر و اختيارداران خود باز مى گرداندند ، بى ترديد ، به حقيقت آن پى مى بردند و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود ، همه شما ، جز اندكى ، از شيطان پيروى مى كرديد ، النساء 83 » . الاحتجاج : ج ۲ ص ۹۵ ح ۱۶۵ ، المناقب لابن شهرآشوب : ج ۴ ص ۶۷ ، بحار الأنوار : ج ۴۴ ص ۲۰۵ ح ۱ ، وفي الأمالي للمفيد : ص ۳۴۹ ح ۴ والأمالي للطوسي : ص ۱۲۱ ح ۱۸۸ و ص ۶۹۱ ح ۱۴۶۹ والعُدد القويّة : ص ۳۴ ح ۲۶ عن الإمام الحسن عليه السلام ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 225

التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى عليه السلام :حسين بن على عليه السلام فرمود : «هر كس حقّ دو پدر برترش محمّد صلى الله عليه و آله و على عليه السلام را بشناسد و از آنان به تمام و كمالْ اطاعت كند ، به او گفته مى شود : هر جاى بهشت را كه مى خواهى ، انتخاب كن و در آن، قرار بگير» .التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري۷ : ص ۳۳۰ ح ۱۹۳ ، بحار الأنوار : ج ۳۶ ص ۹ ح ۱۱ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 227 

ارزش شكيبايان در روزگار غيبت

كمال الدين  به نقل از عبد الرحمان بن سَليط ، از امام حسين عليه السلام ـ: دوازده هدايت يافته، از ما هستند. نخستينِ آنان ، امير مؤمنان ، على بن ابى طالب است و آخرينشان ، نُهمين فرزند از نسل من است كه حق را بر پا مى دارد . خدا ، زمين را پس از مرگ ، به وسيله او زنده مى كند و دين حق را به وسيله او بر همه دين ها غلبه مى دهد ، هر چند مشركان را ناخوش آيد . او را غيبتى است كه در آن ، گروه هايى مرتد مى شوند و برخى ديگر ، در دين ، ثابت قدم مى مانند و آزار مى بينند و به آنان گفته مى شود : «اين وعده ، كِى محقّق مى شود ، اگر راست مى گوييد؟ یس 48 ، سبأ 29» . بدانيد كه شكيبا در برابر آزار و انكار ديگران در غيبت او ، به منزله جهاد كننده با شمشير در پيشاپيشِ پيامبر خداست . كمال الدين : ص ۳۱۷ ح ۳ ، عيون أخبار الرضا عليه السلام : ج ۱ ص ۶۸ ح ۳۶ ، إعلام الورى : ج ۲ ص ۱۹۴ ، العُدد القويّة : ص ۷۱ ح ۱۱۴ وفيه صدره إلى «بالحقّ» ، كفاية الأثر : ص ۲۳۲ عن عبد الرحمن بن سابط ، بحار الأنوار : ج ۵۱ ص ۱۳۳ ح ۴ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 259 

از نشانه هاى ظهور مهدى عليه السلام

الغيبة ، نعمانی ـ به نقل از عُمَيره دختر نُفَيل ـ: شنيدم كه حسين بن على عليه السلام مى فرمايد : «امرى كه انتظار آن را مى كشيد ، واقع نمى شود تا زمانى كه برخى از شما از برخى ديگر ، بيزارى بجويند و به صورت يكديگر ، آبِ دهان بيندازند و همديگر را كافر بشمارند و يكديگر را لعنت كنند» .
به ايشان گفتم : پس در آن روزگار ، خيرى نيست .
فرمود : «همه خير ، در آن روزگار است . قائمِ ما قيام مى كند و همه اين نابه سامانى ها را سامان مى دهد» .الغيبة للنعماني : ص ۲۰۵ ح ۹ ، بحار الأنوار : ج ۵۲ ص ۲۱۱ ح ۵۸ ، وفي الغيبة للطوسي : ص ۴۳۸ ح ۴۲۹ والخرائج والجرائح : ج ۳ ص ۱۱۵۳ ح ۵۹ عن الإمام الحسن عليه السلام ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 261

فضايل پيروان اهل بيت عليهم السلام

المحاسن  به نقل از زيد بن اَرقَم ـ: حسين بن على عليه السلام فرمود : «هيچ يك از پيروان ما نيست كه صدّيق (مؤمن راستين) و شهيد نباشد» .
گفتم : فدايت شوم ! چگونه چنين مى شود ، در حالى كه توده آنها در بسترهايشان مى ميرند ؟
      فرمود : «آيا در كتاب خدا، در سوره حديد نخوانده اى : «و كسانى كه به خدا و فرستادگانش ايمان آوردند ، آنان ، نزد پروردگارشان، صدّيقان و شهيدان هستند ؛ حدید 19 » ؟
گفتم : گويى تا كنون اين آيه از كتاب خدا را هرگز نخوانده ام !
فرمود : «اگر شهيدان ، فقط كسانى بودند كه تو مى گويى (كسانى كه در جنگ شهيد مى شوند) ، تعداد شهيدان ، اندك بود» .المحاسن : ج ۱ ص ۲۶۵ ح ۵۱۲ ، مشكاة الأنوار : ص ۱۶۸ ح ۴۳۵ ، الدعوات : ص ۲۴۲ ح ۶۸۱ ، شرح الأخبار : ج ۳ ص ۴۳۹ ح ۱۲۹۸ كلّها نحوه ، بحار الأنوار : ج ۸۲ ص ۱۷۳ ح ۶ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 269 

 

مصائب پيروان اهل بيت عليهم السلام

المؤمن  به نقل از سعد بن طَريف ـ : نزد امام باقر عليه السلام بودم كه جَميل اَزرَق ، بر ايشان وارد شد و از بلاها و مصيبت هاى شيعه ياد كردند . امام باقر عليه السلام فرمود : «عدّه اى نزد على بن الحسين (امام زين العابدين) عليه السلام و عبد اللّه بن عبّاس آمدند و چيزهايى مانند سخنان شما گفتند . آن دو (امام زين العابدين عليه السلام و ابن عبّاس) نزد حسين بن على عليه السلام آمدند و آن سخنان را نقل كردند . ايشان فرمود : به خدا سوگند ، [روى آوردن] بلا و فقر و كشتار ، به سوى دوستداران ما ، از دويدن اسبان تيزرو و سيل به سوى صِمْر ، سريع تر است » .
گفتم : صِمْر، يعنى چه ؟
فرمود : «قرارگاه سيل . اگر اين گونه [در بلا ]نبوديد ، شما را از خود نمى دانستيم» . المؤمن : ص ۱۵ ح ۴ ، مشكاة الأنوار : ص ۵۰۶ ح ۱۶۹۷ نحوه ، بحار الأنوار : ج ۶۷ ص ۲۴۶ ح ۸۵ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 273

علل الشرائع به سندش، از امام حسين عليه السلام ـ : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : «من و هر يك از پيامبران و مؤمنان پيش از من ، هماره مبتلا به كسى بوده ايم كه ما را آزار مى داده است و اگر مؤمن بر قلّه كوهى هم باشد ، خداوند عز و جل كسى را معيّن مى كند كه او را آزار برساند تا بر آن ، پاداشش دهد» .علل الشرائع : ص ۴۵ ح ۳ عن عبد اللّه بن الحسن عن الإمام زين العابدين عليه السلام ، بحار الأنوار : ج ۶۷ ص ۲۲۸ ح ۳۸ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 275

المحاسن به نقل از اسحاق بن جرير جريرى ، از مردى از خاندانش ، از امام صادق عليه السلام ـ: هنگامى كه امير مؤمنان و حسن و حسين و عقيل بن ابى طالب و عبد اللّه بن جعفر و عمّار بن ياسر ـ كه درود خدا بر آنان باد ـ ، ابوذر را بدرقه كردند ، امير مؤمنان عليه السلام به آنان فرمود : «با برادرتان خداحافظى كنيد كه مسافر ، بايد برود و بدرقه كننده ، بايد باز گردد» .
هر يك از آنان، از جانب خود ، چيزى گفت . حسين بن على عليه السلام فرمود : «اى ابو ذر ! خدايت رحمت كند ! اين جماعت ، تو را با گرفتارى، خوار داشتند ؛ زيرا تو ايشان را از تعرّض به دينت، باز داشتى و آنان هم تو را از دنيايشان، باز داشتند و فردا روز ، چه پُرنيازى به آنچه از ايشان، باز داشتى و چه بى نيازى از آنچه تو را از آن، باز داشتند!» .
ابو ذر گفت : اى اهل بيت ! خدايتان رحمت كند كه من در دنيا ، انديشناك چيزى جز شما نيستم ! هنگامى كه از شما ياد مى كنم ، پيامبر خدا صلى الله عليه و آله را به ياد مى آورم .المحاسن : ج ۲ ص ۹۴ ح ۱۲۴۷ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۲ ص ۲۷۵ ح ۲۴۲۸ ، مكارم الأخلاق : ج ۱ ص ۵۳۰ ح ۱۸۴۳ كلاهما من دون إسنادٍ إلى أحدٍ من أهل البيت: ، بحار الأنوار : ج ۷۶ ص ۲۸۰ ح ۳ ،  دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 275 

شرح نهج البلاغةـ به نقل از ابن عبّاس  : چون ابوذر به رَبَذه (رَبَذه ، از روستاهاى مدينه به فاصله سه روز راه از آن و مدفن ابو ذر غفارى است ) تبعيد شد ، عثمان فرمان داد كه در ميان مردم ندا دهند : هيچ كس با ابو ذر سخن نگويد و به بدرقه اش نرود .
همچنين فرمان داد كه مروان بن حكم با او برود . مروان با او خارج شد و مردم هم از او دورى گزيدند ، جز على بن ابى طالب عليه السلام و برادرش عقيل و حسن عليه السلام و حسين عليه السلام و عمّار، كه آنان با او بيرون آمدند و بدرقه اش كردند .
حسن عليه السلام با ابو ذر به گفتگو پرداخت كه مروان به او گفت : اى حسن ! باز ايست . آيا نمى دانى كه فرمان رواى مؤمنان (عثمان)، از گفتگو با اين مرد ، نهى كرده است ؟ اگر نمى دانستى ، بدان .
على عليه السلام به مروان هجوم بُرد و با تازيانه به ميان گوش هاى مَركبش زد و فرمود : «دور شو ، خدايت به آتش ببرد !» .
مروان ، خشمناك به نزد عثمان باز گشت و ماجرا را گفت ، و عثمان بر على عليه السلام خشم گرفت ... .
سپس حسين عليه السلام به سخن آمد و فرمود : «اى عمو ! خداى متعال بر تغيير دادن آنچه كه مى بينى ، تواناست ، و خداوند ، هر روز در كارى است و اين گروه ، تو را از دنيايشان، باز داشتند و تو ، آنان را از دينت . تو چه بى نيازى از آنچه بازت داشتند! و چه پُر نيازند به آنچه از آن، بازشان داشتى ! از خداوند ، شكيبايى و يارى بخواه و از حرص و بى تابى به او پناه ببر ، كه شكيبايى ، جزو دين و كَرَم است و حرص ، رزقى را جلو نمى كشد و بى تابى ، اجلى را به عقب نمى اندازد» . شرح نهج البلاغة : ج ۸ ص ۲۵۲ ؛ الكافي : ج ۸ ص ۲۰۷ ح ۲۵۱ عن أبي جعفر الخثعمي نحوه ، بحار الأنوار : ج ۲۲ ص ۴۱۲ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 275 

تكذيب كسى كه ادّعاى تشيّع داشت

تنبيه الخواطر : مردى نزد حسين عليه السلام آمد و گفت : اى فرزند پيامبر خدا ! من از شيعيان شما هستم .
فرمود : «از خدا پروا كن و چيزى را ادّعا مكن كه خداى متعال به تو بگويد : دروغ گفتى و در ادّعايت، از حد خارج شدى ! بى ترديد ، شيعيان ما، كسانى اند كه دل هايشان از هر فريب و دغلى پاك است ؛ بلكه بگو : من از طرفداران و دوستداران شما هستم» . تنبيه الخواطر : ج۲ ص۱۰۶، التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري۷ : ص ۳۰۹ ح ۱۵۴ ، بحار الأنوار : ج ۶۸ ص ۱۵۶ ح ۱۱ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 277

دشمنى براى خدا

الخصال به نقل از نضر بن مالك ـ: به حسين بن على عليه السلام گفتم : اى ابا عبد اللّه ! از گفته خداى عز و جل بگو كه فرمود : «اين دو دشمن، براى پروردگارشان با هم دشمنى كردند ، سوره حج آیه 19 » .
فرمود : «[مانند] ما و بنى اميّه كه براى خداى عزوجل با آنها دشمنى كرديم . ما گفتيم : خداوند ، راست مى گويد و آنان گفتند : دروغ مى گويد . پس ما و آنان ، روز قيامت ، دو دشمنيم» .الخصال : ص ۴۳ ح ۳۵ ، بحار الأنوار : ج ۳۱ ص ۵۱۷ ح ۱۶ ،  دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 299

بحار الأنوارـ به نقل از بكر بن اَيمَن ، از امام حسين عليه السلام ـ : ما با بنى اميّه براى خدا دشمنى كرديم . ما و ايشان ، در روز قيامت نيز چنين هستيم . پس جبرئيل عليه السلام پرچم حق را مى آورد و بر پشتِ ما مى نهد و ابليس هم ، پرچم باطل را مى آورد و بر پشتِ آنها مى نشاند .بحار الأنوار : ج ۳۱ ص ۳۰۸ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 299

امر به معروف و نهى از منكر

الفتوحـ از امام حسين عليه السلام ، در وداع با قبر جدّش پيامبر صلى الله عليه و آله ـ: خدايا! اين قبر پيامبرت محمّد صلى الله عليه و آله است و من ، پسر دختر محمّد ؛ و مى دانى كه چه به من رسيده است . خدايا! من ، معروف را دوست و منكَر را ناپسند مى دارم...(ر. ك: ج ۳ ص ۴۱۷ (بخش هفتم / فصل دوم / ديدن پيامبر صلى الله عليه و آله در خواب به هنگام وداع با قبر ايشان).  الفتوح : ج ۵ ص ۱۹ ؛ بحار الأنوار : ج ۴۴ ص ۳۲۸ وراجع: هذه الموسوعة : ج ۳ ص ۴۱۶ (القسم السابع / الفصل الثاني / رؤيا النبيّ صلى الله عليه و آله في المنام عند وداع قبره) ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 307

الفتوح در باره وصيّت امام حسين عليه السلام به برادرش محمّد بن حنفيّه ـ : حسين عليه السلام فرمود : «تو ـ اى برادرم ـ منعى نيست كه در مدينه بمانى و از سوى من ، مراقب اوضاع باشى و چيزى از اخبار آنان را از من، مخفى مدارى».
آن گاه حسين عليه السلام ، كاغذ و قلمى خواست و نوشت: «به نام خداوند بخشنده مهربان . اين است آنچه حسين بن على بن ابى طالب ، به برادرش محمّد بن حنفيّه، فرزند على بن ابى طالب ، وصيّت مى كند :
به راستى كه حسين بن على ، شهادت مى دهد كه جز خداى يگانه ، خدايى نيست و همتايى ندارد ، و به راستى كه محمّد ، بنده و فرستاده اوست و پيام حق را از جانب او (خدا) آورْد، و به راستى كه بهشت ، حق است و دوزخ ، حق است و قيامت ، بى شك ، خواهد آمد و خداوند ، بدن ها[ى خفته] را از قبرها بر خواهد انگيخت.
به درستى كه من، از روى ناسپاسى و زياده خواهى و براى فساد و ستمگرى ، قيام نكردم ؛ بلكه براى تحقّق رستگارى و نيكْ روزى امّت جدّم پيامبر صلى الله عليه و آله ، قيام نمودم . مى خواهم امر به معروف و نهى از منكر نمايم و به سيره جدّم محمّد و پدرم على بن ابى طالب ، رفتار كنم... .
آن كه از روى حقجويى، مرا [به داشتنِ حق] بپذيرد  ، خداوند ، سزاوارتر به داشتنِ حق است [و پاداش او را خواهد داد]، و اگر كسى در اين دعوت، دستِ رد بر [سينه ]من زند ، شكيبايى مى ورزم تا خداوند ، ميان من و اين گروه ، بر پايه حقيقت ، داورى كند و به حق، حكم دهد، كه او بهترينِ داوران است.
برادرم ! اين است وصيّت من به تو. جز از خداوند ، توفيق ، طلب نمى كنم، بر او توكّل مى كنم و به سوى او باز مى گردم . درود بر تو و هر آن كه از راه درست ، پيروى كند ! و نيرو و توانى، جز از [جانب] خداوندِ برتر و بزرگ نيست». الفتوح : ج ۵ ص ۲۱ ، مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي : ج ۱ ص ۱۸۸ ؛ المناقب لابن شهرآشوب : ج ۴ ص ۸۹ نحوه ، بحار الأنوار : ج ۴۴ ص ۳۲۹ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 307   

تاريخ الطبرىـ به نقل از عُقبة بن ابى عَيزار ـ : حسين عليه السلام براى ياران خود و ياران حُر ، سخن راند . . . و سپس فرمود : «اى مردم ! پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : هر كس فرمان روايى ستمكار را ببيند كه حرام هاى خداوند را حلال مى شمارد را زير پا مى گذارد و پيمان خدا را مى شكند و با سنّت پيامبر خدا مخالفت مى كند و در ميان مردمان به گناه و تجاوز، اقدام مى نمايد و با كردار و گفتار بر او نياشوبد ، حقّ خداست كه او را در همان جايى وارد كند كه آن فرمان روا را وارد مى كند » . ر. ك: ج ۵ ص ۲۵۱ (بخش هفتم /فصل هفتم / سخنرانى امام عليه السلام براى ياران خود و ياران حُر، در منزلگاه بيضه) ، تاريخ الطبري : ج ۵ ص ۴۰۳ وراجع: هذه الموسوعة : ج ۵ ص ۲۵۰ (القسم السابع / الفصل السابع / خطاب الإمام۷ لأصحابه وأصحاب الحرّ في بيضة) .،  دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 309

جهت دریافت حدیث هفته برروی اشتراک خبرنامه کلیک کنید.


نام و نام خانوادگی:

پست الکترونیکی:

 عضویت در کانال ارسال حدیث در نرم افزار تلگرام

http://telegram.me/ahadithshia

@ahadithshia

ورود اعضاء

لو گوی ما

لینک به وب سایت احادیث

حاضرین سایت

ما 217 مهمان آنلاین داریم
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
شگفتي مردم از به امامت رسيدن امام جواد(علیه السلام) در خردسالي
جمعه, 18 تیر 1400
  شگفتي مردم از به امامت رسيدن امام جواد(علیه السلام) در خردسالي جمعي خدمت... ادامه مطلب...
موعظه‌ي امام جواد (علیه السلام) به رعايت حفظ باطن
جمعه, 18 تیر 1400
  موعظه‌ي امام جواد (علیه السلام) به رعايت حفظ باطن   ايّام منسوب به... ادامه مطلب...
علت دفن شبانه حضرت زهرا (سلام الله علیها)
سه شنبه, 23 دی 1399
  علل الشرائع عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَسَدِيِّ... ادامه مطلب...
نامگذاری حضرت محسن (علیه السلام) توسط پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)
سه شنبه, 23 دی 1399
 الكافي الْعِدَّةُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ... ادامه مطلب...
فرمایشات امیرالمومنین (علیه السلام) بعد از خاکسپاری حضرت زهرا (سلام الله علیها)
سه شنبه, 23 دی 1399
 الكافي أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ رَفَعَهُ وَ أَحْمَدُ... ادامه مطلب...
دو رکن از دست رفته مولا امیرالمومنین (علیه السلام)
سه شنبه, 23 دی 1399
 أمالي الصدوق ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ... ادامه مطلب...
حضرت زهرا (سلام الله علیها)اولین کسی که در میان اهل بیت(علیهم السلام) به رسول خدا (صلی الله علیه و آله)ملحق شد
سه شنبه, 23 دی 1399
  الأمالي للشيخ الطوسي الْمُفِيدُ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ... ادامه مطلب...
اطاعت از اهلبیت (علیهم السلام) موجب {نظم شریعت و ملّت} و {امامت اهل بیت (علیهم السلام} جلوگیر از تفرقه
چهارشنبه, 16 بهمن 1398
  وَإطَاعَتَنَا (در نسخه ی دیگر : وطَاعَتَنَا ) نِظَاماً لِلْمِلَّةِ، وَ... ادامه مطلب...
اُنس حضرت فاطمه علیها السلام با مادر ، پیش از تولّد
یکشنبه, 27 اسفند 1396
  اُنس حضرت فاطمه علیها السلام با مادر ، پیش از تولّد 1-خديجه رضى اللّه... ادامه مطلب...
باب 66 (کتاب شریف عيون أخبار الرضا عليه السلام ) ثواب زيارت امام علىّ بن موسى الرّضا- عليهما السّلام-
شنبه, 28 بهمن -2
    باب 66 (کتاب شریف عيون أخبار الرضا عليه السلام ) ثواب زيارت امام علىّ... ادامه مطلب...
نامه امام رضا (علیه السلام) به فرزندش امام جواد (علیه السلام)
شنبه, 28 بهمن -2
  نامه امام رضا (علیه السلام) به فرزندش امام جواد (علیه السلام) شیخ صدوق... ادامه مطلب...
فضّه ؛ خدمتگذار حضرت فاطمه (علیها السلام)
دوشنبه, 14 اسفند 1396
فضّه ؛ خدمتگذار حضرت فاطمه (علیها السلام) حضرت فاطمه علیها السلام خدمتگذاری... ادامه مطلب...
شمّه ای از اخلاق ، صفات و کرامات امام یازدهم ابو محمّد بن علیّ العسکری (علیهِما السلام)
چهارشنبه, 17 آذر 1395
    شمّه ای از اخلاق ، صفات و کرامات امام یازدهم ابو محمّد بن علیّ... ادامه مطلب...
مناقبت و شهادتنامه حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام)
شنبه, 28 بهمن -2
  ماجراي تنبّه اسحق ‌بن‌ يعقوب كندي اسحق‌بن‌يعقوب‌كندي،... ادامه مطلب...
نیازم مُبرم بشر به امام معصوم از جانب خداوند متعال
شنبه, 02 مرداد 1400
سبب بروز این همه نابسامانی پختن يك آبگوشت چقدر دقّت مي ‌خواهد اگر نمكش... ادامه مطلب...
چون محبّ علی (علیه السلام) باشی علی (علیه السلام) هم محبّ توست
شنبه, 02 مرداد 1400
چون محبّ علی (علیه السلام) باشی علی (علیه السلام) هم محبّ توست   اين قصّه را... ادامه مطلب...
بشارت اميدآفرين اميرالمؤمنين (علیه السلام)
شنبه, 02 مرداد 1400
بشارت اميدآفرين اميرالمؤمنين (علیه السلام) او بشارتي داده است و اميدواريم ما... ادامه مطلب...
امام اميرالمؤمنين (علیه السلام) در مقام معرّفي خود...
شنبه, 02 مرداد 1400
امام اميرالمؤمنين (علیه السلام) در مقام معرّفي خود... چند جمله‌اي هم از خود... ادامه مطلب...
قضاوت حيرت‌انگيز مولاي متّقيان حضرت علي (علیه السلام)
شنبه, 02 مرداد 1400
قضاوت حيرت‌انگيز مولاي متّقيان حضرت علي (علیه السلام) شريح قاضي در زمان... ادامه مطلب...
مقصود از امام مبين امام اميرالمؤمنين (علیه السلام)
شنبه, 02 مرداد 1400
مقصود از امام مبين امام اميرالمؤمنين (علیه السلام)  از حضرت امام باقر (علیه... ادامه مطلب...
قضاوت امام اميرالمؤمنين، علي (علیه السلام)
شنبه, 02 مرداد 1400
قضاوت امام اميرالمؤمنين، علي (علیه السلام)  مردي در زمان حكومت عمر، نزد او... ادامه مطلب...
تأكيد رسول اكرم(صلی الله علیه وآله) …بر حكومت حضرت مهدي (علیه السلام) در خطبه‌ي غديريّه
چهارشنبه, 11 فروردین 1400
  تأكيد رسول اكرم(صلی الله علیه وآله) …بر حكومت حضرت مهدي (علیه السلام) در... ادامه مطلب...
سبب بی مهری برخی از اصحاب پیامبر با علی (علیه السلام)
جمعه, 24 بهمن 1399
  سبب بی مهری برخی از اصحاب پیامبر با علی (علیه السلام) خلیل بن احمد از... ادامه مطلب...
ردّالشمس یکی از فضائل مولاامیرالمومنین (علیه السلام)
سه شنبه, 28 خرداد 1398
پانزدهم شوال سالروز به وقوع پیوستن رد الشمس برای مولا امیرالمومنین (علیه... ادامه مطلب...
برخاستن براى تعظيم شنيدن اسم مبارك حضرت مهدی (علیه السلام)
پنجشنبه, 27 اردیبهشت 1397
  [تعظيم شنيدن اسم مبارك] 6 نجمة ايضا ششمين تكليف عباد،برخاستن براى تعظيم... ادامه مطلب...
زيارت امام حسین عليه السلام در روز اربعين ، به روايت صفوان جمّال
دوشنبه, 08 آبان 1396
  زِيارَةُ الأَربَعينَ بِرِوايَةِ صَفوانَ الجَمّالِ 3273.تهذيب الأحكام عن... ادامه مطلب...
زيارت حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) در روز بیستم ماه صفر (اربعین) توسط جابر بن عبد اللّه انصارى {بانضمام متن زیارت}
جمعه, 05 آبان 1396
  زِيارَةُ جابِرِ بنِ عَبدِ اللّه ِ الأَنصارِيِّ 3275.مصباح الزائر عن عطا :... ادامه مطلب...
متن كامل خطبه پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در غدير خم
شنبه, 28 بهمن -2
  متن كامل خطبه پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در غدير خم بسم الله... ادامه مطلب...
در سوگ امیر مومنان حضرت علی (علیه السلام)
شنبه, 28 بهمن -2
پس از شهادت امام (علیه السلام)، حسن بن علی (علیه السلام) به خطبه ایستاد وخدا را... ادامه مطلب...